Symptom – inte orsak

Sverker Tronêt skriver idag på Brännpunkt i SvD om äktenskapet som en av Gud instiftad ordning. En klar styrka i Tronêts framställning är att den på intet sätt kan kallas för homofobisk. Han klargör istället sakligt vad det är som håller på att ske i Svenska kyrkan.

Följande blir mina slutsatser av Tronêts resonemang: Genom att upphäva könskomplimentariteten manligt/kvinnligt och helt frikoppla äktenskapet från fortplantningen förändras människosynen drastiskt. Detta får naturligtvis konsekvenser och ett könsneutralt äktenskapsbegrepp är bara en av dessa konsekvenser. Könsneutrala äktenskap är alltså inte på något sätt orsaken till kyrkans urspårning, utan enbart ett symptom på något mycket mer fundamentalt, nämligen att kyrkan inte längre tar hänsyn till de gudomliga ordningar som ligger till grund för hela vårt samhälle och den västerländska civilisationen.

Vigsel i all enkelhet

Har idag haft en vigsel med minimalt ståhej. Ett brudpar, deras dotter, en vaktmästare, en kantor och jag själv. Det var det hela. De kom till och med i sina vanliga, om än fina, kläder. Men det var på riktigt och det var högtidligt.

Det påstås idag att det är så dyrt att gifta sig. Men i det här fallet kostade det ingenting förutom ringarna (som så vitt jag kunde bedöma var av äkta guld). Dessutom kom det hela att vara mycket fokuserat på vad de verkligen var med om, nämligen att lova att älska varandra i nöd och lust livet ut. Vid stora bröllop hamnar fokus så lätt på en massa andra saker.

Tänk om fler vågade gifta sig på detta sätt! Helt klart skulle fler bli gifta och därmed göra tillvaron något tryggare för sina barn. Undrar om det skulle ge något slags utslag i skilsmässostatistiken med? Vore intressant med något slags forskning på det området. Kanske är det t o m så att enklare vigslar skulle kunna ha större hållbarhet. Vem vet?