Det finns hopp

Nog för att hon kanske uttrycker sig aningen drastiskt, men man kan inte annat än ge denna ”kristna diakon” rätt i det hon i VLT (Vestmanlands läns tidning) skriver om Svenska kyrkan som en enbart ytligen skild från staten kyrka. Personligen känner jag mig alltmer upplivad av att allt fler uppenbarligen får upp ögonen för det helt orimliga situation vi befinner oss i idag i Svenska kyrkan. Och jag blir alltmer övertygad om behovet av grupper som t ex Frimodig kyrka, som faktiskt vill leda kyrkan, inte utifrån en partipolitisk agena, utifrån en kristen. Hoppas Elvy också noterat att Frimodig kyrka bjuder in till Stockholmsmötet 15-16 november i år!

Annons

Frimodig kyrka 15-16 nov 2008

Som många av er läsare redan vet är jag engagerad i det som kallas för Frimodig kyrka. I förra kyrkovalet ställde Frimodig kyrka upp och nådde på kort tid goda resultat både i Kyrkomötet och i flera stift.

Vår tanke är enkel, nu gäller det att ”återerövra” Svenska kyrkan från de teologiskt liberalistiska, ofta politiskt styrda krafterna som belägrat Svenska kyrkan! Vi tror att vi har stöd i detta av väldigt många, både i Svenska kyrkan och i olika frikyrkor.

Till hösten, närmare bestämt 15-16 november 2008 kommer Frimodig kyrka arrangera ett stort möte i Stockholm, i Katarina kyrka och på Ersta med temat: ”Vem älskar Svenska kyrkan?” Har Svenska kyrkan en framtid?

Mötet kommer att innehålla huvudföredrag, gudstjänster, bibelförklaringar, panelsamtal, samt ca 25 olika seminarier.

Jag tror att det är viktigt att vi, så många som möjligt, försöker att vara med under dessa dagar! Det ger råg i ryggen för det fortsatta arbetet för att Svenska kyrkan ska vara en kristen kyrka, och ibland behöver sådant manifesteras. Vi är faktiskt många som önskar en förändrad inriktning av verksamhet och ledning inom Svenska kyrkan.

Några medverkande under detta stora möte i Stockholm med Frimodig kyrka:
Anders Sjöberg, Bo Brander, Erik Johansson (Prästerik), Elisabeth Sandlund, Stefan Gustavsson, Anna Edhe Malmberg, Dag Sandahl, Kerstin Persson, Fredrik Sidenvall, Henrik Perret, Sr Inger, Per Åkerlund, Göran Landgren, Maria Eckerdal, Claes-Bertil Ytterberg, Olof Edsinger, Anders Brogren, Eva Hamberg, Thomas Grunnesjö, Daniel Alvunger, Berth Löndahl, Per Stenberg, Marcus Hector, Dan Sarkar, Torbjörn Lindahl, Lena Arvidsson-Artman, Berit Simonsson, Johannes Hellberg, Sofia Ödman, Anders Björnberg, Annelie Enoksson, Anders Reinholdsson, mfl. m.fl.

Sprid gärna denna information till de kanaler som du har. Kopiera in texten och skicka den vidare till dina mejlkontakter, eller mejla helt enkelt länken hit till detta blogginlägg: https://prasterik.wordpress.com/2007/12/13/frimodig-kyrka-15-16-nov-2008/
Tack för hjälpen och frimodiga hälsningar! Vi ses i Stockholm 15-16 november!