EFS lever

Enligt statistik som publiceras i Dagen har antalet involverade i EFS ökat med nästan 1000 personer jämfört med förra året. Det är förstås glädjande för alla oss som älskar EFS och tror att rörelsen har en viktig uppgift i vår kyrka och vårt land.

Samtidigt fick jag igår EFS årsskrift i min brevlåda. Där är det inte riktigt samma siffror, men det beror på att Dagens siffror är de siffror som redovisas som statsbidragsgrundande, medan årsskriften kan ha en vidare definition. Det gör att årsskriftens siffror är betydligt större än de av Dagen publicerade, fastän inte mer än obetydligt större än förra årets. Alltså både större totalsiffror och mindre ökningssiffror.

Hursomhelst, det är siffror det handlar om och att inbilla sig att siffrorna säger något om livet är naturligtvis helt tokigt. Däremot kan siffrorna få vara ett slags bekräftelse på det liv vi på andra sätt kan konstatera finns där: att unga människor vill åka på läger och fördjupas i sin tro, att människor delar med sig av sina ekonomiska tillgångar för verksamheter både när och långt borta, att människor kommer till en levande tro på Jesus Kristus osv. Allt detta sker i EFS och därför känns det som en fin bekräftelse att detta också märks i statistiken. Tack Gud för att EFS får fortsätta leda människor till tro på dig och vara en samlande kraft för engagerade kristna.

Annons