Syndabekännelse behövs än

Förre biskopen i Karlstad, Bengt Wadensjö skrev igår på Brännpunkt i SvD om svenskarna förändrade inställning till synd och skuld. Han menar att vi behöver byta ut kyrkans syndabekännelser för att bättre svara upp emot nutidssvenskens uppfattningar om sig själv.

Borde det inte istället vara en biskops uppgift att hjälpa människor att på ett nytt sätt förstå hur synden och skulden fortfarande plågar och bryter ner människor. Wadensjös medicin är ju snarare ett bekräftande till att fortsätta synda och döva sig själv med ursäkter istället för förlåtelsens befrielse.

Annons