Statligt sexualtvång

Regeringen vill upphäva möjligheten att slippa undan sexualundervisningen i skolan. Men precis som väntat väcker detta en del starka reaktioner inte minst från muslimskt håll.

Visst kan jag förstå tanken med att alla ska få tillgång till så god kunskap som möjligt, även i frågor som rör sexualitet. Men samtidigt är det slående hur vinklad den sk kunskapen är. Nog borde det uppröra fler än muslimer att sex i första hand är för nöjes skull. Att vara beredd på att bli förälder är tydligen en helt annan fråga.

Tänk om regeringen istället kunde vara beredd att ompröva innehållet i skolans sexualundervisning, så att våra unga fick med sig en helhetssyn. Könssjukdomar är inte det största problemet med sexuella relationer, utan ytligheten och den känslomässiga avtrubbningen.

Nåja, det finns mycket mer att säga i den här frågan, men det får anstå just nu.

Om homosexualitet

Här kommer en läsvärd artikel om äktenskap, homosexualitet och Guds förvandlande kraft, från True freedom Trust (TfT). TfT leds av vännen Martin Hallett och har under mer än 30 år verkat till inspiration och upprättelse för många människor i England och Storbritannien, men även därutöver. Om TfT:s röst hade lyssnats på i större utsträckning i kyrkor både i Sverige och England hade mycket av den förvirring kring sexualitet och kristen tro vi ser idag kunnat klarats ut på ett mycket mer hälsosamt sätt än vad som skett.

Idag uppfattas den här slags värderingar och syn på äktenskapet som tämligen reaktionära, men vågar man lyfta blicken något och se lite längre än enbart till den egna momentana njutningen, ja då är det inte svårt att inse att detta faktiskt är ett synsätt som hjälper människor att leva ett konstruktivt och väl fungerande liv, därtill ett liv i glädje och tillfredsställelse.