Vass prost

Min gode kollega och vördade prost skriver vanligtvis bra på sin blogg Stillsam, men idag alldeles ovanligt välformulerat i polemik med Humanisterna. Med skärpa och klarhet, utan att på något vis vara aggressiv sågar han på punkt efter punkt Humanisternas osakliga försök att angripa människor framför allt med kristen bekännelse. Med sådana andliga ledare är det med stolthet jag kallar mig svenskkyrklig.

Tack prosten!