Sommardebatt

Olof Edsinger och Georg Andersson debatterar bibelsyn, homosyn, människosyn, kyrkosyn, kristendomssyn, Jesussyn, mm. i sommar. Det som började med en helgkrönika i Dagen i maj har utvecklats till en lång diskussion om stora frågor. Bloggkollegan Andreas H (efs idag) har ställt samman en lista med den debattväxlingen. Lite synd tycker jag att detta sker just under semestern, vilket gör att många kommer att missa mycket av den. Å andra sidan är det glädjande att det hela äger rum i Dagen (vilket också Andreas H konstaterar), eftersom det är en debatt som berör långt fler än bara Budbärarens läsekrets.

Fast nog måste det vara frustrerande för Edsinger att Andersson hela tiden tolkar allt till det sämsta och inte verkar ha någon förståelse öht för vad klassisk kristen tro är och står för. Och att det skulle vara orimligt att beteckna Svenska kyrkan som en kyrka i förfall är i mina öron helt obegripligt. Att sedan Andersson inte vill kännas vid att Svenska kyrkan är politiserad har väl snarast med hans egen ställning i det Socialdemokratiska partiet att göra. Man blir lätt hemmablind, men (s) såsom politiskt parti har faktiskt inget som helst att göra i Svenska kyrkans styrande organ. Detsamma gäller förstås alla de politiska partierna.