Öga för öga

Inte så förvånad, men ändå bedrövad, läser jag om hur livstidsstraffet för Etiopiens förre diktator Mengistu Haile Mariam har ändrats till dödsstraff. Etiopiens högsta domstol meddelade enligt BBC domen tidigare idag. Mengistus döms i sin frånvaro, eftersom han sedan 17 åt befinner sig i Zimbabwe under Mugabes beskydd, så någon omedelbar fara för hans liv är det inte fråga om i dagsläget.

Det som är så sorgligt är, tycker jag, att ett gammalt kristet land som Etiopien fortfarande håller sig med ett så okristligt rättssystem där dödsstraffet fortfarande är i bruk. Jesu ord om vad som tidigare sades om ”Öga för öga och tand för tand” (Matt 5:38f) klingar ännu verkningslöst i Etiopien.