Nådens gåvor

Hade idag förmånen att få predika i vår grannkyrka, Brickebergskyrkan, som hör till Evangeliska frikyrkan (EFK). Vi har som tradition att fira gudstjänst gemensamt två söndagar i januari och två söndagar i juli och nu var det alltså dags igen. Rubriken för 10:e söndagen efter trefaldighet är Nådens gåvor och dagens episteltext är 1 Kor 12:4-11, dvs en nyckeltext om de sk karismatiska gåvorna, eller nådegåvorna. Därför kändes det som en god utmaning att använda den som predikotext och inte evangeliet från Luk 9.

Att tala om Andens gåvor är alltid lite trixigt tycker jag och desto mer i ett sammanhang som åtminstone traditionellt har varit mer vant med de utrycken än vad EFS och Svenska kyrkan är. Men det är väl samma helige Ande som finns i våra kyrkor så varför skulle jag missa det tillfället?

När jag äntrade predikstolen upptäckte jag dessutom att min gode vän pingstpastorn sökt sig dit på sin semester, vilket inte gjorde mig direkt nervös, men ändå så pass att jag blev mycket medveten om hur jag formulerade mig. Nu var det knappast något kontroversiellt innehåll och inte särskilt avancerat heller, men responsen blev god och det kändes som vi fick ett tillfälle att fundera över vilka gåvor och förmågor vi blivit utrustade med, var och en, till tjänst i Guds rike.

Som avslutning på min predikan sjöng jag Lina Sandells gamla sång Gör det lilla du kan, som en konkret påminnelse om att vi alla har ett uppdrag och ett ansvar att träda in i. Det som krävs är att vi försöker och gör det vi kan, varken mer eller mindre. Särskilt den andra versen talade till mig på ett särskilt sätt idag:

Gör det lilla du kan och se icke därpå,
att så ringa, så litet det är.
Ty hur skulle du då väl med lust kunna gå,
dit din Mästare sänder dig här?
Är det uppdrag du fått än så ringa i sig, 
o var nöjd, att han gav det åt dig.
Sionstoner nr 498:2

Domssöndag 2007

Vi talar ibland om himlen, men ofta verkar det som om helvetet skulle vara avskaffat. Det kanske inte är så modernt, men tar verkligen helvetet hänsyn till vad som är inne just nu? Och om det är ute med helvetet just nu, när var det isåfall inne?

Vad står det i Bibeln? Ja det står på ganska många ställen i Bibeln att det kommer att vara ett slags domstolsförhandling på den yttersta dagen. Det mänskliga livet slutar med döden. Så enkelt är det. Vad döden innebär är det ingen enda av oss som känner till i detalj. Det går naturligtvis att beskriva på olika sätt, men död generellt sett är slutet på livet. När döden inträder då är livet över. Slut. Finito.

Att döden är slutet har helt och hållet att göra med Adams och Evas lust, och därmed vår lust att göra som de själva ville. Därför gjorde Gud livet ändligt. Och därmed hopplöst. Nu tar vi det så självklart att det ska vara så, men från början var det nog tänkt att vi skulle leva.

För Gud måste naturligtvis detta vara ytterst frustrerande. Han som hade tänkt att vi skulle leva i godhet och kärlek i evighet, och så väljer vi av fri vilja att strunta i hans vilja. Därför Gud erbjuder faktiskt en räddningsplanka. Inte för att vi förtjänar det, men för att han är barmhärtig och god. Jesu kors kallas den oftare, men det är inget annat än en räddningsplanka. En väg som ingen hade kunnat ana i förväg, men som Jesus öppnar då han först dör på korset för vår synd, (dvs synden är sonad) och sedan uppstår till nytt liv (dvs öppnar vägen tillbaka till livet).

Ingen kommer till fadern utom genom mig (Joh 14:6)

Det är alltså en mycket smal väg, endast Jesus. Det är bara om vi överlämnar oss i hans händer som vi har en chans. Om du har nån annan bra idé om hur du ska undgå att dö, så lycka till!

Men så är det detta med domen. Det står att alla ska väckas upp ur sina gravar till domen. Och dömas efter sina gärningar. Där står vi alltså chanslösa, eftersom vi alla utan undantag har syndat.

”Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud  och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd.” (Rom 3:23)

Precis hur det domsförfarandet kommer att gå till vet vi ju inte, men helt klart är att enda möjligheten att få en friande dom är att låta Jesu nåd göra en rättfärdig. Om du själv vill bära din egen synd till domen, då har du ingen chans, men om du låter Jesus bära den, ja då ger han rättfärdighet som gåva.

Det är också trösterikt att veta att det är Jesus som fått uppdraget att döma, för han dömer rättvist. Han känner oss innerst inne och dömer inte som vi människor, utan helt rättvist. Att människan först vänder Gud ryggen leder alltså till döden. Därefter sträcker Gud ut sin räddningsplanka för alla som öht vill. Om vi tackar nej till den räddningen, ja då är det kört. Då har vi valt dubbelt upp att inte ingå i gemenskapen med Gud i himlen.

Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus (Rom 6:23)

På grund av detta är det så avgörande att människor får lära känna Jesus. Vad som händer med dem som aldrig får höra om honom kan vi inte veta. Jesus ska ju döma rättvist, så han borde ta hänsyn till det, tycker man, men vi kan inte veta säkert. Däremot kan vi veta säkert att den som tar emot Jesu erbjudande, den människan går fri i domen.

Så älskade Gud världen att han gav den sin ende så, för att de som tror på honom inte ska gå under, utan ha evigt liv. (Joh 3:16)

Gud vill inget hellre än att vi ska räddas till det eviga livet, men han kan inte tvinga oss dit. Bara om vi vill höra till Jesus finns möjligheten. Ofta hör man idag också i kristna sammanhang att det ordnar sig nog ändå, alla får säkert komma med till den himmelska glädjen. Och visst kan man få hoppas på det, men det finns knappast något i Bibeln som antyder det. Den är istället mycket tydlig med att det finns en dubbel utgång: evigt liv eller evig död. Det finns inget belägg för att alla kommer till himlen.

Därför är domssöndagen en dag av stort allvar och stor glädje. Det kommer att bli en dom, men den som hör till Jesus går fri.

Fusk tycker nån, att det bara är dem som tillhör Jesus som klarar sig. Ja, men den möjligheten finns för alla. Han vill inget hellre än att vi ska lägga våra liv i hans händer, så att han kan ge oss det evigt livet.

Det är ju därför vi arbetar med att människor ska få lära känna honom. Med barnkörer, judo, öppen förskola, torsdagsträffen, kvällsmat, Alpha och annat. Det är därför vi bedriver mission, för att människor ska få lära känna Jesus. För att människor ska få möjlighet att höra om Jesus innan det är för sent!

Och du, du har väl inte glömt att det gäller dig också? Himlen är en underbar plats, du missar väl inte festen?