”Riktigt äktenskap”

Det ser mörkt ut för den som fortfarande hoppas att Sverige ska låta äktenskapet vara reserverat för relationen kvinna-man också i framtiden. Det verkar onekligen som om Alliansregeringen inte kommer att hålla stånd emot oppositionens krav på könsneutral äktenskapslagstiftning, åtminstone om Hasse Boström i Dagen får rätt.

Funderar en del över hur viktigt äktenskapet alltså är, rent symboliskt, eftersom det nu verkar vara så viktigt att också partnerskap ska kallas äktenskap. I övrigt är det, så vitt jag förstår det ingen skillnad i rättverkan mellan registrerat partnerskap och äktenskap. Men tydligen är det så viktigt att också det som är något väsensskilt annorlunda ska benämnas med samma ord, att regeringen Reinfeldt är beredda att lämna ifrån sig makten för denna enda fråga. Nog är det lite besynnerligt allt.

Men som jag ser det kommer det knappast att vara bättre för dem som idag lever i registrerat partnerskap att istället få en situation där vi, åtminstone inofficiellt, kommer att använda begreppen ”riktigt äktenskap” och ”homo-äktenskap”. Distinktionen behövs för att vi ska veta vad som är vad och berövas vi de officiella orden hänvisas vi ju till att använda inofficiella. Svårare än så är det inte. Men att det skulle vara till gagn för någon, vare sig homo eller hetero, ställer jag mig ytterst frågande till.

Kristet samhälle

Emma Henriksson (kd) citeras i Dagen för att ha påstått att hon (och kd får man väl förmoda) inte vill ha ett kristet samhälle. K:et i kd anger bara varifrån man hämtat sin ideologi. Sorgligt.

Om inte ens kd ser att det bara är i ett genuint kristet samhälle som verklig religionsfrihet kan råda. Det är bara ett genuint kristet samhälle som förmår vara tolerant. Det är bara ett genuint kristet samhälle som värnar miljön, tar hand om sina svaga, värnar mänskliga rättigheter osv.

Missuppfattningen om vad ett kristet samhälle skulle innebära är väl att man fått för sig att det skulle vara något slags krav att vara kristen i ett sådant samhälle. Men i ett kristet samhälle finns just möjligheten att välja något annat. I ett kristet samhälle är det fritt fram att vara så mycket ateist eller muslim man vill. Det är det unika med ett kristet samhälle och därför skulle kd behöva driva just det, att låta Bibeln och den kristna tron vara vägledande för samhällsbeslut. Det är så den sekulära demokratin i väst har vuxit fram, det är därifrån FN:s deklaration om mänskliga rättigheter hämtat sin inspiration, det är i den kristna tron som tanken om alla människors lika värde har sin grund. Har kd glömt bort det?