Burell förtydligar

Igår bloggade jag om SAP:s kyrkovalsmanifest. Idag läser jag det hela uttolkat i Dagen. Partiets gruppledare i kyrkomötet, Olle Burell, preciserar manifestet så att vi ännu bättre ska förstå att detta inte har med kristen tro att göra, utan om hur Socialdemokraterna ska kunna behålla ett starkt grepp om Svenska kyrkan och dess tillgångar. Svenska kyrkan ska naturligtvis hämta sina värderingar i första hand utifrån SAP:s partiprogram och inte ur någon mossig gammal religiös urkund. Nåja, vi får väl se vem som överlever längst, SAP eller Svenska kyrkan. Om Burell får bestämma lär de begravas ungefär samtidigt, men om Jesus får vara med, ja då kommer det hela i ett annat läge, kan man väl säga.

Kyrkovalmanifest (s)

Socialdemokratiska arbetarepartiet (SAP) har nu slagit fast sitt valmanifest inför kyrkovalet 20 september 2009. Det är tolv punkter grupperade utifrån ledorden: Frihet, jämlikhet, solidaritet och hållbarhet. Det är fascinerande läsning, ja, faktiskt riktigt bisarr. Och synnerligen nedslående.

Men vad annat är att vänta av ett parti som har en ateistisk ideologi som grundfundament? Att det sedan handlar om vad man vill med Svenska kyrkan de närmaste åren bekräftar bara det som blir alltmer tydligt: SAP vill gärna bevara folkkyrkan, just med betoningen på folk och som ett slags historiskt monument och kulturbärare, men bara så länge den följer socialdemokratins grundsatser (och i det här fallet, plattityder). Det än nämligen en mycket ateistisk kyrka man möter i SAP:s valmanifest. Inte ett ord om Jesus, inte ett ord om Bibeln. Inte ens Gud nämns.

Sen ska det bli mycket spännande att se om detta urvattnade dokument kan hålla ända fram till valdagen, eller om det förr, snarare än senare, kommer att justeras på ett antal punkter. Det är iaf min gissning, men vi får väl se. Å andra sidan är det nog ytterst få som kommer ägna det någon uppmärksamhet öht, så av den anledningen kanske det inte är värt ansträngningen att ändra i det, nu när det väl är skrivet 😉