Vanligt sunt förnuft

Jag är inte så säker på att jag och Lotta Gröning delar så många teologiska ståndpunkter. Däremot är vi rörande eniga om de praktiska förutsättningarna för Svenska kyrkans liv: De politiska partierna har inget i Svenska kyrkans styrande organ att göra, det borde vara möjligt att tillhöra den församling där man själv vill vara med och kyrkoavgiften (kyrkoskatten) borde avskaffas för att ersättas av något bättre sätt att få kyrkans ekonomi att gå ihop.

Undrar om Gröning är medveten om att hon, med sina åsikter, borde rösta på Frimodig kyrka i kyrkovalet i september nästa år? Vad det handlar om är nämligen vanligt sunt förnuft, vilket i och för sig inte är särskilt vanligt.

Så dags att gå ur kyrkan

Jag ser bland sökorden för Prästeriks blogg att det fortfarande efter månadsskiftet finns de söker på orden ”gå ur kyrkan”. Nu är det så dags kan man väl säga, i alla fall om man vill spara några kronor på att slippa undan kyrkoavgiften. Det är ju 1 november som är brytdatumet. Har man inte gått ur Svenska kyrkan senast i fredags, då får man vackert betala sin kyrkoavgift för ett år till. Men det kanske finns andra skäl till utträde än bara rent ekonomiska, vad vet jag?

Kommunalisera begravningsväsendet

jonas lindberg skriver på Brännpunkt i SvD om kyrkoavgift resp. begravningsavgift. Precis som lindberg skriver bäddar det nuvarande systemet för missförstånd. En enkel lösning på problemet vore att göra hela begravningsväsendet till en kommunal angelägenhet, åtminstone för alla som inte tillhör Svenska kyrkan. Som det är idag är risken stor att människor tror att de blir av med hela ”kyrkoavgiften” bara de lämnar Svenska kyrkan, trots att de kommer att tvingas begravningsdelen också framdeles.