Kvalitetssäkrad

Om medarbetare inom Örebro kyrkliga samfällighet känns det underbart (OBS! lätt ironi) att veta att jag är kvalitetssäkrad enligt ISO (undrar vad det står för?). Och på allvar: all heder åt det idoga arbete som utförs av samfällighetens kansli.

Men i ärlighetens namn måste jag också säga att jag i mitt vardagsvärv inte märker så mycket av det hela. Detta säger månne ingenting om kvalitetssäkringen, men väl något om hur pass mångfacetterad och utspridd en kyrklig samfällighet som den i Örebro är. Jag antar att det är jättebra med en ISO-kvalitetssäkring, fast jag har inte mycket begrepp om vad exakt det skulle göra för skillnad för det vardagliga och söndagliga arbetet med att föra människor till en tro på Jesus Kristus. Men det kanske framtiden kommer att utvisa. Hur som helst kan det inte var något fel att parallellt med församlingsarbetet ha en administration som fungerar.

Grattis Örebro kyrkliga samfällighet!