Avsakraliserat sex

En KD-politiker från Östergötland håller på att samla in namn för att återigen göra tidelag, dvs sex med djur, olagligt. I samband med att homosexualitet avkriminaliserades 1944 togs tydligen också förbudet mot tidelag bort ur svensk lag. Men nu vill kd alltså införa ett nytt förbud.

Det jag tycker är så intressant är att det idag förs fram som ett led i djurskyddet och det hela sorterar tydligen under jordbruksverket. Går vi till det bibliska förbudet mot tidelag handlar det möjligen om respekt och vördnad inför djuren, men framför allt om att det kränker människans helighet och gudsavbildlighet att beblanda sig med djur. Det var naturligtvis detta som ytterst sett låg bakom förbudet mot att sex med personer av samma kön också. Men det perspektivet verkar inte finnas med idag, vilket inte är så märkligt, eftersom människan idag har degraderats till att vara just ett djur och där heligheten har gått förlorad. Möjligen hade man hoppats att åtminstone kd skulle kunnat ha kvar något av ett bibliskt tänkande kring människovärdet, men någon sådan motivering verkar inte finnas med.

Att införa ett förbud mot tidelag är naturligtvis gott också om det görs i respekt för djuren, men det är rätt långt ifrån den bibliska bevekelsegrunden.

Annons