Klara visar vägen

Läser i Dagen att EFS-föreningen i S:ta Clara kyrka i Stockholm troligen kommer att få ett betydligt ökat ansvar för verksamheten i församlingen. Detta är förstås oerhört spännande. Och många kommer att följa processen med stort intresse, dels för att Klara kyrka är välkänd både i Svenska kyrkan och därutöver, men också för att vi kan räkna med liknande scenarier på fler håll med tiden.

Även vi som är engagerade i EFS på andra håll i landet (inte minst vi i samarbetskyrkorna) får i och med detta en föraning om vad som väntar framöver. Svenska kyrkans ekonomi blir knappast bättre i framtiden (såvida inte en stor väckelse bryter ut) och därmed kommer förutsättningarna för många många EFS-sammanhang att förändras.

För oss som står i samarbetskyrkosituationen innebär detta att vi nu på allvar behöver förbereda oss för att bära ett allt större ekonomiskt ansvar för verksamheten (om vi vill ha den kvar). På många sätt tror jag detta är en sund utveckling, men det gäller att vi tar vara på det rådrum vi har just nu, så att vi inte står där med skägget i den berömda brevlådan om några år. Alltså, det är nu vi behöver förbereda oss för framtiden. Det är nu vi behöver arbeta med att öka det ekonomiska ansvarstagandet från vanliga kyrkotillhöriga och EFS:are. Det är nu vi har möjlighet. Senare kommer vi att bli tvungna.

Ett ökat ansvar handlar naturligtvis inte enbart om pengar, utan om bön, tid, arbete och mycket annat. Och ökat ansvar innebär förstås en ökad delaktighet, frihet, glädje och en starkare tro. Liknar inte det väckelse…?