Mekane Yesus växer

Mekane Yesus-kyrkan (EECMY – Ethiopian Evangelical Church Mekane Yesus) fortsätter att växa. Enligt Lutherska världsförbundets statistik är den nu världens näst största lutherska kyrka, efter Svenska kyrkan som fortfarande leder ligan. När man dessutom betänker att alla Mekane Yesus-kyrkans 4,9 milj medlemmar själva har gjort ett aktivt val (ibland trots hot och förföljelse) för att bli medlemmar, då framstår Svenska kyrkans 6,8 milj mer eller mindre slentrianmässiga medlemskap inte som så mycket. I det perspektivet är det ingen tvekan om vilken kyrka som i praktiken är den största (liksom även i jämförelse med Tysklands 12 milj, i olika regionala kyrkor uppdelade, lutheraner).

Nu är det inte siffror som är det viktigaste. Inte heller om de representerar lutheraner eller inte. Men det faktum att så många människor kommer till tro på Jesus Kristus och får sina liv förvandlade och ett levande hopp inför evigheten, det är ju det som avspeglar sig i Mekane Yesus-kyrkans (och andra växande kyrkors) ständigt ökande siffror. Siffrorna är inte det viktiga, utan den bakomliggande verklighet de återspeglar.

Undrar när Svenska kyrkan ska börja få upp ögonen för att det finns något att lära även av afrikaner? De har uppenbarligen förstått något som vi tycks ha missat. Jag misstänker att det kan ha med Jesus och Bibeln att göra…

Annons

Ateismen vs Jesus

Har idag varit på prästkonvent som i huvudsak handlade om den kristendomskritik som just nu framförs i ett antal böcker av ”profanhumanistiska” och ateistiska företrädare. Det var en intressant presentation av några olika röster i sammanhanget och jag blir tydligt påmind om vikten av att vara välartikulerad och genomtänkt i sina argument för att bemöta denna kritik på ett vettigt sätt.

Men på samma gång tänker jag att argumentationen må vara bra eller dålig, det som verkligen har betydelse är nog ändå att våga stå fast vid en tro, inte på en religion, utan på en levande och uppstånden Herre och frälsare: Jesus Kristus. Alldeles oavsett om jag kan argumentera för det eller inte är det han som ger mitt liv en mening, det är honom jag vill följa och älska, eftersom han har älskat mig först.

Det finns en annars en uppenbar risk att vi blir så upptagna av att hitta skarpa argument för den kristna tron, att vi glömmer bort att kristendom inte i första hand är en religion utan en relation. För när kristendom reduceras enbart till ideologi, dogmatik eller filosofi, då är jag beredd att i hög utsträckning stämma in i kritiken emot den. Jesus gjorde likadant. Men Jesus erbjuder en levande och verklig möjlighet att hitta tillbaka till en hel relation med universums skapare, genom sin lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd. Han öppnar vägen till livet, inte i teorins och filosofins värld, utan i verkligheten!