Ödesmöte i New Orleans

Ärkebiskopen av Canterbury, Rowan Williams möter i morgon och på fredag (20-21/9) biskopsmötet för The Episcopal Church (TEC), den amerikanska grenen av den anglikanska världsgemenskapen. Enligt det ultimatum som ställdes av gemenskapens primater vid deras möte i Dar es Salaam tidigare i år, är TEC tvunget att förbinda sig att inte viga till biskop någon ytterligare som lever i en samkönad relation. TEC är också tvunget att upprätta en alternativ tillsynsinstitution för de konservativa församlingar som inte kan acceptera den extrema liberala teologin som kännetecknat TEC i stort.

Williams möte med TECs biskopar i New Orleans lär inte leda fram till något sådant, och många förväntar sig nu att den anglikanska världsgemenskapen spricker på ett eller annat sätt. (Fascinerade då att se att från TECs sida tycks man över huvud taget inte uppmärksamma allvaret, utan fokuserar på möjligheten att manifestera sitt stöd för den av orkanen Katrina hårt drabbade staden New Orleans!) Den stora frågan är väl snarast hur detta sönderfall kommer ske, och var Williams kommer att ställa sig i rasmassorna. Ärkebiskopssätet Canterbury har trots allt en central och sammanhållande funktion inom anglikanismen och kanske är det alltför optimistiskt att tro att anglikanerna enbart delas itu. Troligen blir det flera fraktioner med sinsemellan olika betoningar och profiler.

Även för vår del i Svenska kyrkan är detta högintressant med de mycket nära relationer vi har till Church of England (CoE), alltså Willams kyrka. Vilken grupp CoE kommer att tillhöra, kommer naturligtvis att påverka SvK på många sätt. Dessutom är det väl tveksamt om CoE kommer att hålla för påfrestningen av en sönderfallande världsgemenskap. Kanske kommer även CoE att falla sönder i två eller flera delar.

Mötet i morgon och på torsdag i New Orleans är således ett viktigt möte, inte för att det kommer att innebära så mycket oväntade saker, men för att det riskerar att bli startskottet på en splittring inom Kristi kropp som är omöjlig att förutse konsekvenserna av. Herre, förbarma dig över oss!

Annons