Längtan och hopp

Zimbabwes befolkning skulle behöva en radikal förändring av regim. Tibets befolkning skulle behöva demokrati och frihet. Burmas befolkning likaså. Somalias befolkning skulle behöva fred och möjlighet att bygga upp sitt samhälle, liksom Darfurs. Listan kan göras mycket längre.

Men just nu räknas röster i Zimbabwe och just nu pågår demonstrationer i Kathmandu. Drömmen om en annan tillvaro lever och hoppet är inte stäckt. Jag har svårt att se att jag skulle kunna bidra med något annat än några bloggrader och mina förböner.

Herre, förbarma dig!

Burma ger sig inte

Nu är de burmesiska munkarna på gång igen! Det var väl ändå rätt oväntat?! Men desto mer glädjande och imponerande. Nog är det förunderligt att människans längtan efter frihet är så stark att hon är beredd att så påtagligt riskera liv och hälsa för att nå den. Jag önskar att jag kunde vara där och uppmuntra dessa modiga människor. Tänk om de också fick möjligheten att möta honom som verkligen kan göra människor fria, Jesus Kristus. Jag vill fortsätta be för burmeserna i allmänhet och munkarna i synnerhet.