Goda förvaltare

Predikade om ”Goda förvaltare” igår, ett viktigt och mångfacetterat ämne. Vi har fått livet och universum att förvalta av Gud. Vilket förtroende och vilken uppgift! Undrar vad han tänkte på egentligen när han anförtrodde hela klabbet i mänsklighetens vård, eller våld kanske vore ett bättre ord i sammanhanget? Nåja, gjort är gjort och nu står vi här.

Fast är det verkligen så? Kan Gud verkligen ha tänkt det så? Nej, det tror inte jag. Jag tror att han hela tiden är beredd att vägleda och inspirera oss att vara just goda förvaltare. Om vi bara vill lyssna och ta till oss vad han försöker säga. Och ledda av Guds gode Ande har människor, medvetet eller omedvetet, i alla tider varit goda förvaltare av Guds gåvor: skapelsen, livet, nåden, evangeliet, glädjen, tilliten, barmhärtigheten, friden, tålamodet, osv.

Ändå känns uppgiften övermäktig. Vi behöver den helige Ande för att klara av den. Kom Helige Ande!

Annons