Strategidagar

Prästerik har tillbringat helgen tillsammans med församlingens kyrkoråd och anställda medarbetare för att samtala om och arbeta med strategier för församlingsarbetet. Det har varit en helg av gemenskap, frustration (ibland irritation), givande samtal, förvirrande tankar, klargöranden, god mat och sköna promenader i färgsprakande höstskog. Och inte minst, gemensam bön och gudstjänst.

Att Svenska kyrkan har en märklig struktur blir så tydligt dagar som dessa. Otydliga besluts- och ansvarssturkturer, enorm bredd i trosuppfattningar och teologi och ibland ganska vaga begrepp om vad kristen tro och Bibeln är, borde rimligen resultera i ett fullständigt kaos och en kyrka i total förvirring och sönderfall. Det förunderliga är att det ändå finns så mycket som fungerar, så många människor som kommer inom hörhåll för evangeliet och så många som är beredda att lägga tid och kraft för kyrkans bästa. För även om vi har olika uppgifter och funktioner i församlingen är det alldeles uppenbart att vi alla vill det bästa för den kyrka vi är satta att tjäna. Detta är naturligtvis ett bevis på att Gud älskar sin kyrka och leder oss med sin helige Ande vare sig vi lägger märke till det eller inte.

Dessutom lyckades vi faktiskt komma fram till några enkla konkreta saker som vi skulle vilja få till stånd för att församlingslivet ska kunna fungera något bättre. Det känns mycket hoppfullt.

Samtidigt finns all anledning att fundera vidare på om inte något drastiskt borde göras för att förändra Svenska kyrkans organisationsstruktur, så att det blir mer lik en kyrka och mindre lik en kommun…

Annons