Ny biskop i MP

Läser i Dagen att Missionsprovinsen (MP) har valt Roland Gustafsson till ny biskop efter Arne Olsson, som slutar sin tjänst till våren. Inte var det helt oväntat, men likfullt dyker frågorna upp om vad nu detta innebär för relationerna mellan ELM-BV och MP, mellan ELM-BV och Svenska kyrkan och förstås mellan ELM-BV och EFS. Medan EFS i stort betonar sin inomkyrklighet anar jag att ELM-BV nu i nån mån går i annan riktning. Och vad innebär detta för ELM-BV internt? Ja, det är fler frågor än svar. Helt klart är ändå att det rör på sig i och bland de inomkyrkliga grupperna och mycket kommer att hända de närmaste åren. Viktigare än någonsin därför att inte döma varandra för snabbt, utan hålla samtalets dörrar öppna åt olika håll och att låta bönen om den Helige Andes vägledning bli än mer ihärdig. Vi behöver inte fler splittringar i Kristi kropp, vi behöver komma samman, så att kroppen kan bli helare.

Etiopisk försoning

Jag läser på EFS hemsida och Kyrkans Tidnings att de två Mekane Yesus-kyrkorna i Etiopien låtit försona sig med varandra och gått samman igen efter tolv års separation. Vilken glädje det måste vara för alla inblandade liksom för oss som står lite vid sidan av! Detta är något vi längtat efter och bett om i många år och plötsligt verkar det moget, det som tidigare sett så omöjligt ut!

Trots detta kan jag inte hjälpa att det finns en lite oroskänsla med i det hela. Är det verkligen försoning på riktigt, eller är det så att ekonomiska och politiska realiteter har tvingat den svagare till underkuvelse, så som det lätt blir när vi människor styr och ställer? Och hur har man löst den etnisk-språkliga problematiken som, åtminstone delvis, orsakade splittringen i mitten på 90-talet? Min bön är att man hittat just en sådan Kristus-präglad försoning, att den kan leda till frihet och sann evangelisk glädje.

Att den synliga enheten är viktig är alldeles uppenbart, men den behöver också bygga på verklig enhet – inte i gemensam etnicitet eller språk – utan i Jesus Kristus, i vilken vi inte längre är jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna, karismatiker eller traditionalist, hög- eller lågkyrklig, oromo eller amhara, EFS:are eller ELM:are, etiopier eller eritrean, evangelisk eller ortodox, rik eller fattig, osv. Det är Kristus – och endast i honom – vi är ett!