Vinst eller förlust?

Svenska kyrkan mäter sin framgång i hur mycket pengar hon tjänar på börsen. För 2007 var det blygsamma 97 miljoner kronor, att jämföra med 2006 års resultat på svindlande 489 miljoner kronor. Det totala resultatet för 2007 uppgick däremot enbart till 36 miljoner.

Nu kan man väl undra om en kyrkas finasiella vinst verkligen är en vinst för en kyrka, utan snarare ett slags förlust. Visst är det väl bra om det finns pengar för verksamheten, men när det handlar om ren vinst på åtskilliga miljoner kronor, ja då tycker iaf jag att det helt har förlorat alla vettiga proportioner. Den kyrka som har problem att få ekonomin att gå ihop är mycket mer benägen att sätta sin lit till Guds omsorg och kraft, än den kyrka som inte behöver bekymra sig över att ha för lite pengar. Svenska kyrkans problem består bl a i att hon under lång tid haft alldeles för mycket pengar, mycket mer än hon mått bra av som kyrka. Men det kanske ordnar sig fortare än kvickt om det vill sig…