Etiopisk försoning

Jag läser på EFS hemsida och Kyrkans Tidnings att de två Mekane Yesus-kyrkorna i Etiopien låtit försona sig med varandra och gått samman igen efter tolv års separation. Vilken glädje det måste vara för alla inblandade liksom för oss som står lite vid sidan av! Detta är något vi längtat efter och bett om i många år och plötsligt verkar det moget, det som tidigare sett så omöjligt ut!

Trots detta kan jag inte hjälpa att det finns en lite oroskänsla med i det hela. Är det verkligen försoning på riktigt, eller är det så att ekonomiska och politiska realiteter har tvingat den svagare till underkuvelse, så som det lätt blir när vi människor styr och ställer? Och hur har man löst den etnisk-språkliga problematiken som, åtminstone delvis, orsakade splittringen i mitten på 90-talet? Min bön är att man hittat just en sådan Kristus-präglad försoning, att den kan leda till frihet och sann evangelisk glädje.

Att den synliga enheten är viktig är alldeles uppenbart, men den behöver också bygga på verklig enhet – inte i gemensam etnicitet eller språk – utan i Jesus Kristus, i vilken vi inte längre är jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna, karismatiker eller traditionalist, hög- eller lågkyrklig, oromo eller amhara, EFS:are eller ELM:are, etiopier eller eritrean, evangelisk eller ortodox, rik eller fattig, osv. Det är Kristus – och endast i honom – vi är ett!

Annons

Möte med visheten

Ikväll hade jag förmånen att få lyssna till Qes Wakseyoum Idossa, generalsekreterare för Mekane Yesus-kyrkan (EECMY – Ethiopian Evangelical Church Mekane Yesus) när han klokt och nyanserat talade till två av Sörbykyrkans hemgrupper. Det blev ett samtal om vad det innebär att vara kristen, om gudstjänstliv i Sverige och Etiopien, om mission, om kyrkohistoria, om ansträngda kyrkorelationer och om viljan att slå vakt om arvet från de som gått före oss i gemenskap och överlåtelse. Jag fylldes av en längtan efter mer av den Helige Andes kraft, inspiration och driv, så att vi kan bära evangeliet om Jesus till alla de människor som ännu inte har lärt känna honom, både här hemma i Örebro och vidare i vårt land och i världen.

Det var verkligen ett privilegium för oss i hemgrupperna att få möta denne vise man från den största lutherska kyrkan, i ett enkelt och engagerande samtal om verkliga väsentligheter. Tack Gud för Qes Wakseyoum och för vår relation till Mekane Yesus-kyrkan!