Öga för öga

Inte så förvånad, men ändå bedrövad, läser jag om hur livstidsstraffet för Etiopiens förre diktator Mengistu Haile Mariam har ändrats till dödsstraff. Etiopiens högsta domstol meddelade enligt BBC domen tidigare idag. Mengistus döms i sin frånvaro, eftersom han sedan 17 åt befinner sig i Zimbabwe under Mugabes beskydd, så någon omedelbar fara för hans liv är det inte fråga om i dagsläget.

Det som är så sorgligt är, tycker jag, att ett gammalt kristet land som Etiopien fortfarande håller sig med ett så okristligt rättssystem där dödsstraffet fortfarande är i bruk. Jesu ord om vad som tidigare sades om ”Öga för öga och tand för tand” (Matt 5:38f) klingar ännu verkningslöst i Etiopien.

Mord i lagens namn

Amnesty har publicerat senaste statistiken för dödsstraff i världen. Kina toppar helt väntat, följt av länder som Iran, Saudi och Pakistan. Samtliga dessa är stränga diktaturer, alltså kan man inte vänta sig så mycket annat, hur upprörande det än är.
Det som däremot är uppseendeväckande är att den nation som ständigt bröstar sig för att stå för demokrati, frihet och rättvisa – USA – fortfarande avrättar nästan en människa i veckan (42 st under 2007). Detta är dessutom en tillfälligt låg siffra, pga en rättslig utredning om huruvida giftinjektion är föreningligt med konstitutionen eller inte, vilket ju i sig är i det närmaste parodiskt mitt i sitt makabra sammanhang.
Att denna nation dessutom är världens för närvarande enda reella supermakt är i sig ett stort bekymmer för just demokratin, friheten och rättvisan för hela världens befolkning.