Burmas folk väntar

Orden ”om folket inte har bröd får det väl äta tårta” tillskrivs, med rätt eller orätt, den franska drottningen Marie Antoinette och svältens år innan den franska revolutionen. Förutsättningarna för att även den burmesiska juntans uttalande ska gå till historien torde vara rätt goda: folket i Irrawaddyflodens delta kan överleva på egen hand, även utan chokladkakor från det internationella samfundet. De kan leva på färska grönsaker som växer vilt på fälten och på proteinrik fisk som finns i floderna”.

Liksom under den franska revolutionen kan bara den som aldrig delat, eller ens försökt sätta sig in i medborgarnas vardagsvillkor uttala sig så. En av de stora skillnaderna från den franska revolutionens tidevarv till dagens Burma är nog befolkningsmängden och militärens starka slagkraft. Men även Burmas militärregim underminerar just nu sig själv på ett effektivt sätt.

Frågan är väl också hur många miljoner människoliv det kommer att ha kostat i slutändan. Och vad blir alternativet? Förhoppningsvis bättre, men har oppositionen den styrka som kommer att krävas för att landet inte ska trilla ner i ett fullständigt kaos. De buddistiska munkarnas välorganiserade verksamhet inger hopp och oppositionsledaren Aung San Suu Kyi verkar ändå har ett starkt stöd.

Etiopisk diktatur

Idag är det precis tre år sedan den etiopiska regeringen förlorade valet, men bestämde sig för att trots detta inte lämna ifrån sig makten. Det val som av de tillresta observatörerna bedömdes som rättvist och demokratiskt föregicks dessutom av en valrörelsen som präglades av stor öppenhet, frispråkighet och stort engagemang, allt detta kvästes effektivt och snabbt av den sittande regeringen så fort det blev uppenbart att den förlorat. Sedan dess har oppositionella och journalister fängslats, tidningar konfiskerats och yttrandefriheten inskränkts på ett sätt som det etiopiska folket väl känner igen sedan kommuniståren.

Idag anordnas därför på flera håll i världen marscher för att påminna världen om den etiopiska situationen och för att påminna den etiopiska regeringen om att den inte har folkets stöd för sin makt. Detta kan få vara en viktig påminnelse också för oss svenskar att tacka Gud för att vi får leva i frihet och en uppfordran att göra vad vi kan för att sätta press på alla de självutnämnda, icke-valda regeringar runt omkring vår jord.

Motsägelsefull flyktingpolicy

Utan att känna till något om detaljerna blir jag ändå förundrad över att Sverige idag avvisar en ung eritrean tillbaka till sitt hemland. Det måste vara känt även för Migrationsverket att Eritrea är en av världens mest slutna diktaturer. Man undrar hur det kan komma sig att att Sverige, som gärna stoltserar med att vara generöst gentemot människor som lider av förtryck och förföljelse, kan hålla på på detta sätt. Svagt, tycker jag.