Biskop på villovägar

Biskop Martin Lind propagerar i dagens SvD, tillsammans med RFSL:s ordf Sören Juvas, för en könsneutral äktenskapslagstiftning. Inte särskilt förvånande; var biskop Lind står har varit tämligen klart länge. Det som är så förunderligt är snarare hur kristna människor kan fortsätta att se Lind som något slags andlig ledare med de formuleringar har gör angånde Bibeln och dess innehåll. Han skriver om ”en speciell tolkning av Bibeln”, som om vore det något ytterlighetsfenomen att se att Gud har skapat människan till man och kvinna. Detta faktum kan vi ju t o m lägga märke till utan en enda bibelbokstav: det är så här skapelsen är konstruerad! Men i Martin Linds värld är detta tydligen ”en speciell tolkning”.

På raden under refererar Lind till den Heliga Skrift med orden ”denna textsamling” som om Bibeln vore en antologi av slumpartat hopsamlade skrifter utan något som helst sammanhang. Att som biskop i en luthersk kyrka uttala sig på det viset om Bibeln, är som jag ser det en skymf och en kränkning och dessutom dumt.

Bibeln är inte vilken bok som helst, utan ord inspirerade av Guds helige Ande till tröst och vägledning för oss människor. Att som biskop lämna den därhän är detsamma som att spotta Gud i ansiktet och högmodigt och självsvåldigt insätta sig själv på den högstes tron. Vårt enda hopp är Jesu bön: Fader förlåt dem, för de vet inte vad de gör!

Annons