Tack Gud för Anders

Efter sju år som EFS missionsföreståndare meddelade Anders Sjöberg idag att han lämnar sin post till våren 2009. Min spontana reaktion blir att det är sorgligt och att det blir en förlust inte bara för EFS utan för Svenska kyrkan. Sjöberg har haft en mycket viktig roll de senaste åren inom Svenska kyrkan. För många har ha varit en inspiration och en tröst när kyrkan har gått i en allt mer liberal riktning. Att han nu lämnar missionföreståndarskapet innebär för alla dessa en förlust som skulle vara svår att ersätta, om vi inte räknar med Guds kraft och ledning.

Och jag tror att det är något sunt i att våga kliva av när visionerna är uppnådda. Sen får vi räkna med att Gud kallar och sänder någon god efterträdare som kan föra verket vidare. Tack Gud för Anders Sjöberg och det du gjort genom honom!

ÄB och klimatfrågorna

Det är bra att ärkebiskop Anders Wejryd ligger på regeringen att göra mer för att minska utsläppen för att minska Sveriges klimatpåverkan. Han efterlyser bl a ett tydligare ledarskap och poängterar att Sverige har möjlighet och ansvar att vara ett föregångsland. Det är inte svårt att hålla med och stämma in.

Samtidigt funderar jag över hur det är med Wejryds eget ledarskap och Svenska kyrkan som föregångare bland världens kyrkor. I just klimatfrågorna är det möjligt att det faktiskt är så, men i övrigt, i det som vanligen brukar räknas som en kyrkas kärnverksamheter (gudstjänst, mission, diakoni, undervisning) undrar jag om inte ärkebiskopen och Svenska kyrkan har en rätt stor bjälke i ögat.

Naturligtvis är det bra att ärkebiskopen driver också miljöfrågor, men det borde gå hand i hand med ett andligt ledarskap i Svenska kyrkan för att stärka tron på Jesus Kristus hos medlemmarna och öka tilliten till Guds ord. Hoppas att han tänker göra både och.