Farlig bibeltolkning

”Det blir problematisk när man tolkar bibeltexter på ett sätt som går stick i stäv med vad kyrkomötet och biskoparna kommit fram till. I kyrkans undervisningssituationer, inte minst med ungdomar, kan man inte formulera precis vad som helst.”

Kan det verkligen vara sant att en luthersk biskop uttalar sig på detta sätt? Jo, åtminstone om SvD har citerat biskop Per Eckerdal korrekt. Det är alltså biskopens uppfattning att Svenska kyrkans kyrkomöte och biskopar som har det yttersta tolkningsföreträdet av Bibeln. Att vanliga bibelläsande kristna skulle kunna läsa och förstå Guds Ord skulle sålunda vara problematisk.

Och jag som trodde att Bibeln för en lutheran stod över politiskt valda kyrkomöten och biskopar, att Bibeln skulle vara vägledande för kyrkan och inte omvänt.

Den andra delen av citatet ovan är uppseendeväckande, inte bara för lutheraner, utan för de allra flesta moderna svenskar: ”I kyrkans undervisningssituationer, inte minst med ungdomar, kan man inte formulera precis vad som helst.” Hur tänkte biskopen där? Vad är det som inte kan formuleras? Och varför inte? Är det möjligen så att vanligt folk är alltför känsliga, obildade, ja rent av dumma för att begripa?

Ja, så här hade man enkelt kunnat argumentera om detta handlade om vad som helst annat. Men nu handlade artikeln i SvD och biskopens kommentarer om specialfallet homosexualitet. Och när homosexualitet avhandlas i media, ja då vet vi vid det här laget att alla vanliga regler för vett och sans helt och hållet sätts ur spel. När homosexualitet dryftas då gäller inte längre logikens och det sunda förnuftets lagar. Då är det politikens, känslosamhetens och lättkränkthetens regler som gäller.

Alltså är det helt rimligt att biskopen menar att Bibeln ska förstås utifrån det av S och C dominerade kyrkomötets sk teologiska analys och att ungdomar måste beskyddas från Bibelns texter, alldeles särskilt i undervisningssammanhang.

Nog är det lite fascinerande allt…