Far- och morföräldrarna hade rätt

Per Gudmundson skriver på ledarplats i dagens SvD att ”föräldrarna hade rätt”, nämligen att det behövs ordning och reda, normer och signaler.

Sammanhanget är våld och mord, som enligt Gudmundsons exempel minskat genom världshistorien fram till 1960-talet och därefter ökat. Orsaken till det ökande mördandet ska alltså hänga ihop med uppluckringen av vår civilisations värderingar.

Jag säger inte emot, men ser en allvarlig och uppenbar lucka i Gudmundsons resonemang. Kanske ser han den också, men sätter ändå inte ord på den. Det handlar förstås om att vår civilisations grund är den kristna tron och det är just den som trängts undan och ibland rent av helt plockats bort. Nog behövs det normer och signaler som Gudmundsson påpekar, men de riskerar i sig själva att bli mycket människofientliga om de inte sätts in i sitt rätta sammanhang.

Vår tid behöver återupptäcka att det finns en Gud som håller oss ansvariga för våra gärningar och förväntar sig att vi ska ”sköta oss”. Där kommer normer och signaler in. Detta gäller i de flesta religioner. Det som sedan gör den kristna tron unik och alldeles särskilt viktig är att den bygger på kärlekens evangelium, där den allsmäktige träder in i vår värld och våra liv för att aktivt hjälp oss ur våldets och mördandets mörker.

Utan den kristna tron och dess medföljande värderingar hade den västerländska civilisationen aldrig kunnat växa fram. När nu den kristna tron inte längre får vara med och vägleda och prägla samhällsinstitutionerna och makthavarna, ja då är det inte så konstigt om normlösheten och därmed våldet ökar.

Därför kanske det vore ännu mer korrekt att skriva att det var far- och morföräldrarna som hade rätt. Gudmundson är något på spåren, men behöver ta analysen ett steg till för att hamna rätt.

Annons