Ny biskop i MP

Läser i Dagen att Missionsprovinsen (MP) har valt Roland Gustafsson till ny biskop efter Arne Olsson, som slutar sin tjänst till våren. Inte var det helt oväntat, men likfullt dyker frågorna upp om vad nu detta innebär för relationerna mellan ELM-BV och MP, mellan ELM-BV och Svenska kyrkan och förstås mellan ELM-BV och EFS. Medan EFS i stort betonar sin inomkyrklighet anar jag att ELM-BV nu i nån mån går i annan riktning. Och vad innebär detta för ELM-BV internt? Ja, det är fler frågor än svar. Helt klart är ändå att det rör på sig i och bland de inomkyrkliga grupperna och mycket kommer att hända de närmaste åren. Viktigare än någonsin därför att inte döma varandra för snabbt, utan hålla samtalets dörrar öppna åt olika håll och att låta bönen om den Helige Andes vägledning bli än mer ihärdig. Vi behöver inte fler splittringar i Kristi kropp, vi behöver komma samman, så att kroppen kan bli helare.

23 svar

 1. Med tanke på hur totalt stolligt det resoneras bland de inblandade i missionsprovinsen, är detta synnerligen överraskande. Hur många sådana här fullständigt korkade människor får man bli? Jotack, jag är också biskop i ett sådant icketerritoreltt stift, så icke prästvigd i Svenska kyrkan jag nu är, som jag nämnt någonstans är jag biskop i Miss Jones-provinsen.

 2. Om Emma J är korkad eller inte är hennes ensak, men att uttrycka sig så nedsättande och fördomsfullt om människor som hon förmodligen aldrig ens har träffat tyder på bristande respekt och dåligt omdöme. Bland annat.

 3. Jag gillar idén bakom Missionsprovinsen, vår tids ecclesiola in ecclesia – den lilla kyrkan i/inom den stora. Där samsas olika inomkyrkliga riktningar som sökt hålla den andliga väckelsen vid liv. En folklig rörelse är det naturligtvis inte fråga om, men vem vet vad den kan bli.

 4. Emma är välkommen att ta en fika med mig och prata lite om missionsprovinsen. Sen kan du få följa med på en gudstjänst och uppleva den. Därefter kan du vara med på kyrkkaffe med ungdomarna, barnfamiljerna och pensionärerna.

  Jag tror att den allmänna tendensen till onyanserat kritik om stollighet blir lite mindre i sådant fall.

  Jag menar allvar. Posta ett meddelande om du vill se det hända.

  • Om du är intresserad av nyanserad kritik…jag har kritik av mycket allvarligt slag vad gäller missionsprovinsens bildande, struktur och självuppfattning – vi kunde ju göra ett utbyte ifall vi nu bor inom samma del av landet (Göteborg) – här har jag svårt att tro att jag inte blir igenkänd – och du går med mig till en gudstjänst i min hemmaförsamling som hör till Svenska kyrkan och ger din nyanserade bild av vad som försiggår i den?

   Så hur få jag tag på dig, Andreas?

  • Ångrade du dig Andreas?
   Jag hittas i Härlanda församling. Vi ses kanske ändå nånstans.
   /Emma

 5. I denna uppbrottstid är det bra för alla att inte döma dem som väljer en annan väg än dem själva. Därtill har bloggens skribent helt rätt.

 6. Intressant kommentar, Prästerik. Håller med dig om att ”det rör på sig i och bland de inomkyrkliga grupperna och mycket kommer att hända de närmaste åren.”
  Detta är ju resterna av Svenska kyrkan i andlig bemärkelse.
  Som svar till Emma J:s kommentar kan man också konstatera att Missionsprovinsen just menar sig följa SvK:s kyrkoordning, fast de själva inte gör det. I vad som kallas ”portalparagrafen” där slås fast vad som är grunden för Sv. kyrkans ”tro, bekännelse och lära”, nämligen Bibeln och bekännelseskrifterna (= Konkordieboken från reformationen)

  Klicka för att komma åt KO-kap-01.pdf

  Bland dessa bekännelseskrifter finns ”Schmalkaldiska artiklarna” av Luther, från del 3:
  Om vigningen och kallelsen
  ”1] Om biskoparna ville vara rätta biskopar och vårda sig om kyrkan och evangeliet, så kunde vi för kärlekens och endräktens skull, men icke av nödtvång medgiva, att de invigde och installerade åt oss Guds ords predikare, dock utan allt gyckelspel och vidskepelse, som härrör från en okristlig anda och prålsjuka. 2] Då dessa emellertid varken äro eller vilja vara rätta biskopar utan världsliga herrar och furstar, som varken vilja predika eller undervisa eller döpa eller utdela nattvarden eller fullgöra något verk eller någon uppgift i kyrkan, utan i stället förfölja dem som, därtill kallade, fullgöra sådan tjänst, så får icke för deras skull kyrkan lämnas utan tjänare.
  3] Såsom vi se av gamla exempel i kyrkan och hos fäderna, böra vi därför själva inviga till detta ämbete därtill skickade män. Och detta kunna de påviske varken förbjuda eller förvägra oss ens efter sin egen lag. Ty deras lag säger, att de, som invigts t.o.m. av kättare, icke blott kallas utan verkligen äro invigda. Likaså meddelar den helige Hieronymus om kyrkan i Alexandria, att den till en början styrdes utan biskopar av det lägre prästerskapet.”
  http://www.logosmappen.net/bekskrifter/sa/schmart7.html#Om_vigningen

 7. Till Erik. Jag är inte medlem i MP, men funderar starkt på att gå med i deras stödförening. I ditt inlägg lägger jag märke till att du inte ser MP som en inomkyrklig rörelse. Och ur en synvinkel kan jag förstå det. Men samtidigt undrar jag vad som skiljer MP:s struktur från EFS och i synnerhet när initiativet till EFS togs?

  Sedan undrar jag: hur anser du att man som ung man bör göra om man upplever en kallelse att vara präst men inte kunna bli präst i Sveks kyrkosystem? Det hörs ofta kritik mot MP från konservativa att man väljer att viga präster, men sällan ges något svar på hur man bör agera. Vill ni att man ska kvala in till prästämbetet genom kompromisser eller vill ni att man ska göra avkall på sin kallelse – och därigenom lämna Guds folk utan herdar?

 8. ”Vi behöver inte fler splittringar i Kristi kropp, vi behöver komma samman, så att kroppen kan bli helare.”

  Men frågan är väl vem som splittrar och vem som enar? När SvKs ställningstaganden ställer dem alltmer isolerade inom den världsvida kyrkan torde väl utbrytargrupper som fjärmar sig från SvK men närmar omvärlden snarare vara de som enar Kristi kropp?

  Teol Stud har en mycket bra poäng. Som landet ligger nu (om man ej accepterar MP) så har ju en prästkallad man som motsätter sig kvinnliga präster (ett ställningstagande som varit legio under kyrkans 1900 första år) att välja mellan att ljuga eller att inte bli präst. Snart gäller detta även homoäktenskap. Det kan väl inte vara Herrens vilja att man går in i Hans tjänst genom lögner?

 9. Nu har jag för mig att Roland Gustafsson – rätta mig om jag har fel – inte är präst utan att han alltså biskopsvigs direkt, vilket är en märklig ordning, för att inte säga felaktig. Men om han nu inte är prästvigd i Svenska kyrkan borde domkapitlet inte har någon att erinra mot denna biskopsvigning, låt vara att han inte utan vidare får tjänstgöra i Svenska kyrkan. I förhållande till Svenska kyrkan blir han alltså giltigt med olagligt vigd.

  Jag menar ändå att man inte både kan äta kakan och behålla den. Om man säger sig vara en del av Svenska kyrkan kan man förvisso ha egna lekmannaledda gudtjänster – bara man inte firar mässa – men vigningar ska ske med kyrkans tillåtelse. Detta påminner ju om SSPX och katolska kyrkan.

  Å andra sidan; vad är värre: att MPs präster och biskopar firar mässa å Svenska kyrkans namn eller att det kommer någon pastor från Missionskyrkan som påstås även han med giltig verkan kunna fira mässa i Svenska kyrkan. Vad jag förstår är väl MP introvert och antiekumenisk om man bortser från församlingarna på östkusten med biskop Beijer och även biskop Arne Olsson som jag såg på aKFs kyrkodagar för ett par år sedan (där väl aldrig de gammalkyrkliga – men dock ELM – skulle sätta sin fot).

  Sammanfattningsvis tycker jag man ska ha en dialog med MP, men det är bättre att vänta till SvK får ett riktigt icke territoriellt stift, eller att det är någon riktig kyrkobildning på apostolisk, seriös och allmänkyrklig grund.

  • Jonas, du har rätt i att Roland Gustafsson inte är prästvigd. Men han kommer att prästvigas den 16 januari, innan biskopsvigningen i mars. Han prästvigs av Missionsprovinsen. http://www.missionsprovinsen.se/
   Prästvigningen har hela tiden varit en förutsättning för hans ev. biskopsvigning.

   Jag hänvisade ovan till SvK:s egen kyrkoordning, ”portalparagrafen” nr 1, där Skriften anges som grund för dess ”tro, bekännelse och lära”, men även Bekännelseskrifterna (= Konkordieboken) ingår. I Luthers Schmalkaldiska artiklarna där sägs att att om biskoparna inte vill vara rätta biskopar så ”böra vi därför själva inviga till detta ämbete därtill skickade män”.
   I SvK förbjuds man sedan 1993 att bli präst om man inte bryter mot Bibelns ord om kvinnan och ämbetet. Just därför har Missionsprovinsen uppstått.
   Svenska kyrkan bryter mot sin egen kyrkoordning, men Missionsprovinsen håller den.

  • Käre Jonas , förstår inte hur du kan kalla Missionsprovinsen
   ickeseriös, oapostolisk och inte byggd på allmänkyrklig
   grund?
   Missionsprovinsens biskopar är ju vigda av Lutherska biskopar i god och riktig ordning, deras bekännelse samma som SvK säger sig tro på. Även om man numera tycks strunta i de saker som Bibel och bekännelserna säger som inte är tillräckligt politiskt korrekt. Att ifrågasätta deras ämbetshandlingar är ju att ifrågasätta Svenska Kyrkans prästers ämbetshandlingar också! Var är Kristi Kyrka tillstädes på jorden? jo där Guds ord rent och klart läres och bekänns samt sakramenten på rätt sätt förvaltas. Görs det idag i SvK?

 10. Bäste Stefan Pehrsson, vilket ord i Bibeln är det du tänker på när du skriver ”bryter mot Bibelns ord om kvinnan och ämbetet”?

 11. I verkligheten har missionsprovinsen inget stift alls i Svenska kyrkan att vara biskopar i – alltså är deras biskopsämbete inget annat än en dröm, en fantasi. Ett sådant här tillvägagångssätt kan inte accepteras. Den respektlösa, hån-och föraktfulla tonen mot Svenska kyrkans biskopar och ordning som man driver är inte direkt smickrande för missionsprovinsen. Man förstår att inom missionsprovinsen så accepterar man de facto inga av Svenska kyrkans stift, inte dess ordning, präster eller biskopar och inte dess kyrkomöte och inte dess medlemmar och förtroendevalda. Istället står man för kaos och oordning – i den mån man fortfar att hävda att man präst-och biskopsviger för tjänst i Svenska kyrkan. Med uppfattningar om Svenska kyrkan av sådan kaliber har man redan brutit mot de grundläggande värden som man kan begära av en som vill verka som präst i samfundet. Lögnerna om att man är biskopar i Svenska kyrkan mildrar inte direkt svårighetsgraden av detta.
  Vi behöver som Erik skriver inte fler splittringar i Kristi kropp.

  Andreas har inte hört av sig ännu, förresten.

 12. Jonas, även inom SvK har det genom tiderna utsetts en hel del icke-präster till biskopar. Esaias Tegnér vill jag minnas som ett berömt exempel på detta.

  Lösningen var väl densamma som med Gustafsson: en prästvigning strax innan biskopsditon.

 13. Vilka brösttoner Emma J tar till….är det inte du själv som är respektlös och hånfull?! Jag tycker att det var fel att göra som Missionsprovinsen gör, å andra sidan är det förtroendevalda, större delen av kyrkans ledning och andra som är hånfulla och respektlösa mot de bekännelsetrogna delarna av Svenska kyrkan, både de i Missionsprovinsen och de som inte är med där. För övrigt tror jag inte att de går ut med att de viger annat än för tjänst inom Missionsprovinsen. Men å andra sidan, varför skulle de vara sämre än pastorer i Missionskyrkan, som inte är vigda överhuvudtaget?

  Att vara kritiska mot kyrkans ledning är helt i sin ordning, precis som biskop emeritus Biörn Fjärstedt gav uttryck för i Dagen. Han är en sann Gudsman, ödmjuk och vis.

 14. Bäste Stefan Svensson, jag tänker på 1 Tim 2:11-14:
  ”En kvinna skall i stillhet ta emot undervisning och helt underordna sig. Jag tillåter inte att en kvinna undervisar eller gör sig till herre över mannen, utan hon skall leva i stillhet, eftersom Adam skapades först och sedan Eva. Och det var inte Adam som blev bedragen, utan kvinnan blev bedragen och gjorde sig skyldig till överträdelse.”
  – Här ser man tydligt att kvinnan både ska underordna sig och inte undervisa; hon ska inte bestämma över mannen.
  Det finns också en orsak angiven här i själva Bibeltexten, nämligen skapelsen (se 1 Mose 2), men även formulerat i ett särskilt bud efter syndafallet (1 Mose 3:16). Man ska alltså inte leta efter en annan orsak, och den i Bibeln angivna orsaken är av Gud i skapelsen + syndens inkomst i skapelsen; synden finns nu fortfarande kvar. Det handlar därmed tydligt inte om några människobud eller tidsanpassning, vilket oförenligt med 1 Tim 2:13-14 brukar påstås.

  Man kan även se vad som sägs om både presbýteros (präst) och epískopos (biskop, ”tillsyningsman”), att de båda ska vara ”en kvinnas man”, dvs ”man”; alla ord står även i maskulinum:
  ”När jag lämnade dig kvar på Kreta, var det för att du skulle ordna det som ännu återstod och i varje stad insätta äldste [presbýteroi] efter mina anvisningar. En sådan skall vara oförvitlig, en enda kvinnas man [anér], och ha troende barn som inte kan beskyllas för att vara ostyriga eller uppstudsiga. Församlingsledaren [epískopos] skall som en Guds förvaltare vara oförvitlig. Han skall inte vara självgod, inte häftig, inte missbruka vin, inte vara våldsam eller girig, utan gästfri, godhjärtad och förståndig, pålitlig, gudfruktig och behärskad. Han skall hålla sig till lärans tillförlitliga ord, så att han genom en sund undervisning kan uppmuntra andra och vederlägga motståndarna.” (Tit 1:5-9)
  ”En församlingsledare [epískopos] skall vara oklanderlig, en enda kvinnas man [anér], nykter, förståndig, aktad, gästfri och en god lärare.” (1 Tim 3:2)

  Därtill kommer givetvis 1 Kor 14: 33-35:
  ”Liksom kvinnorna tiger i de heligas alla församlingar skall de tiga i era församlingar. De får inte tala utan skall underordna sig, som också lagen säger [1 Mose 3:16]. Vill de veta något, skall de fråga sina män där hemma. Ty det är en skam för en kvinna att tala i församlingen.”

  Emma J:
  Beträffande ord om biskopar, så anger SvK i sin egen kyrkoordning böckerna i Konkordieboken som en förklaring av dess tro, bekännelse och lära. Där i Schmalkaldiska artiklarna står det så här:
  ”Om vigningen och kallelsen
  1] Om biskoparna ville vara rätta biskopar och vårda sig om kyrkan och evangeliet, så kunde vi för kärlekens och endräktens skull, men icke av nödtvång medgiva, att de invigde och installerade åt oss Guds ords predikare, dock utan allt gyckelspel och vidskepelse, som härrör från en okristlig anda och prålsjuka. 2] Då dessa emellertid varken äro eller vilja vara rätta biskopar utan världsliga herrar och furstar, som varken vilja predika eller undervisa eller döpa eller utdela nattvarden eller fullgöra något verk eller någon uppgift i kyrkan, utan i stället förfölja dem som, därtill kallade, fullgöra sådan tjänst, så får icke för deras skull kyrkan lämnas utan tjänare.”

  • Angående hänvisandet till de Schmalkaldiska artiklarna skulle jag faktiskt vilja försvara våra biskopar. Så vitt jag förstår är de inte alls ute efter att vara ”världsliga herrar”, utan just ”rätta biskopar”. Jag har heller inte hört talas om att någon av dem skulle vilja undandra sig uppdraget att predika, undervisa, döpa eller utdela nattvarden. Måhända gör de det i vissa avseende en aning svårare för andra att göra just det, men att de själva inte skulle vilja det, det är faktiskt en helt orättfärdig anklagelse. Det är fortfarande så att präster i Svenska kyrkan fritt får förkunna evangelium och undervisa. Och jag törs nog påstå att det var än i Sverige man vänder sig till Svenska kyrkan så går det att få tillgång till sakramenten, möjligen inte bums, men vad jag vet är det ingen som förvägras nådemedlen. Det må vara heretiker eller ortodoxer som delar ut dem, men de är iaf tillgängliga. Jag vet också att det med dagens inskränkta ordning för antagning av präster gör det omöjligt för somliga att bli vigda och det är sorgligt. Men det är faktiskt för kyrkans skull, för församlingens, för sakramentens utdelandes skull som vi har präster, inte tvärtom. Därför går det inte att rättfärdiga en särordning, likt t ex MP, anser Prästerik.

   Därmed tror jag vi kan avsluta debatten om just detta. Nåd och frid och god jul!

 15. Bäste Erik. Jag menar att din argumentation inte håller. Kyrkan, församlingen, sakramentens utdelan, Ordets förkunnesle behöver trogna tjänare. Vi behöver präster som predikar Herrens Ord. Och det menar jag att vi ytterst sällan kan få idag. Man blir inte prästvigd om man inte omfattar den historisk-kritiska bibelsynen och accepterar prästvigda kvinnor. Det är bara en tidsfråga tills man inte kan prästvigas om man har en annan syn än Kyrkans hus när det gäller enkönade äktenskap. Ska vi bara se på – finna oss i att surdegen syrar och förstör Svenska kyrkan – eller ska vi konkret göra något?

  Missionsprovinsen gjorde något. Något som kan uppfattas som splittrande, men något som kan vinna i längden.

  • Teol.studerande: Självklart behöver vi trogna tjänare, det är vi helt eniga om. Och jag törs nog påstå att det finns fler såna i Svenska kyrkan än i hela MP. Och vi ska absolut inte bara se på, men att bryta sig ur är en återvändsgränd. Både Bibeln och historien är klar på den punkten. MP gjorde något, det är sant, och sorgligt, eftersom det bidrar till splittringen. Sen är jag säker på att det kan komma något gott också ur MP, men inte pga att det skulle vara rätt att splittra, utan för att Gud är god och stor och nådefull.
   Nu sätter vi punkt.

 16. Hej Emma, posta din e-postadress så skickar jag ett mail till dig med kontaktuppgifter.

  Jag har inte ångrat mig bara glömt följa upp mitt erbjudande.

  mvh Andreas

 17. Hej, jag skall fråga Erik om han vill hjälpa oss… Det är ju ändå hans blogg. Vi får väl redovisa vårt resultat här också,
  m v h Emma

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: