Läronämnden oenig

Idag offentliggjordes resultatet av Svenska kyrkans läronämndssammanträde i förra veckan. Budbäraren gör ett referat och Kyrkans tidning har en helt annan vinkel. Medan Kyrkans tidning enkelt konstaterar att läronämnden anser att kyrkostyrelsens förslag om ett utvidgad äktenskapsbegrepp är fullt möjligt vid höstens kyrkomöte, så lyfter Budbäraren fram de kraftfulla reservationer som flera av biskoparna gör. Intressant hur olika man kan uppfatta saker. Ska bli spännande att se vad andra, t ex Dagen gör av det hela.

16 svar

 1. ”Intressant hur olika man kan uppfatta saker.”

  Det är den välvilliga tolkningen. En annan tänkbar tolkning är att Kyrkans Tidning av ideologiska och/eller politiska skäl väljer att undanhålla detaljerad information om reservationerna. Tyvärr tror jag inte att en sådan tolkning är helt orimlig.

 2. Bara det faktum att stora delar av läronämnden reserverar sig borde ju mana till eftertanke.
  Kanske även till förfrågningar till andra kyrkor man har gemenskap med om vad deras läronämnder säger i frågan?

  Resonemanget om att ”vi har redan tagit första steget och då måste vi i konsekvensens namn även ta nästa när samhället påbjuder” låter väl svagt.
  Om samhället beslutar att Sverige skall vara en ateistisk stat, vad beslutar läronämnden då?

 3. Det stora felet är att andra än biskoparna får ha något avgörande inflytande i en sån här fråga. Heder åt reservanterna bland biskoparna. Nu vet man ju vilka som vill följa Gud och vilka som vill följa något annat.

 4. Jonas. Jag tror att alla biskopar ”vill följa Gud”. Men de har lite olika uppfattningar om hur man bäst gör det i den här frågan. Att demonisera meningsmotståndare och misstänkliggöra bevekelsegrunder är inget schysst sätt att driva debatt.

  Erik. För att lite nyansera det här med oenigheten i läronämnden så finns det ju två olika typer av reservationer mot läronämndens beslut. Tre av reservationerna handlar om processen. Man tycker det går för fort och vill skjuta upp beslutet. Den fjärde reservationen är en kritik i sak mot samkönade äktenskap. Den är undertecknad av fyra ledamöter (varav tre biskopar). Men även denna reservation framhåller att man stöder välsignelse av samkönade relationer.

  Jag kan tycka att vi kunde kosta på oss att låta beslutsprocessen ta lite längre tid. Men det finns ingen möjlighet att nå enighet. Vi får leva med att vi har olika åsikter. Och det tror jag vi kan.

 5. Det kaos vi bevittnar nu är förhoppningsvis de sista resterna av ett förlegat statskyrkosystem. Ur detta årets kyrkomöte 2009, vilket tycks utveckla sig till en rövarsynod kan det om Gud vill bli ett Kalcedon. Egentligen är inte våra årliga kyrkomöten några kyrkomöten utan partiernas politiska kontroll över kyrkan. Därför är Sv Ky så splittrad och förvirrad.

 6. Det var under stor vånda jag valde att lyfta fram reservationerna, trots att det var två tredjedels majoritet för yttrandet i Läronämnden. Men jag tänkte så här: Var får man annars läsa om detta, ifall man inte orkar plöja hela bunten på 22 sidor? Alternativet är ju att ta det snälla pressmeddelandet, där det i FAKTArutan sägs att kyrkomötets beslut från 2005 har blivit ogiltigt i och med att partnerskap inte längre kan ingås, och detta därför är konsekvensen av 2005+ny lagstiftning.

  • Jag tror du gjorde helt rätt Erika. Och Dagen följde efter. Först publicerade de KT-versionen, men efter en stund var det din text som låg på deras hemsida. Tack!

 7. Läronämnden verkar ha som första argument till bifall av kyrkostyrelsens förslag, att riksdagen har beslutat om könsneutrala äktenskap.
  Vet de röstberättigade i allmänhet om skillnaden mellan riksdagsbeslut och kyrkomötet, och valen till dessa? Om nu inte läronämnden förstår att det är skillnad, hur skall vi som är engagerade på klart mer gräsrotsnivå, förväntas att förstå skillnaden?
  Varför skall de som sitter i kyrkomötet ens bry sig om läronämndens yttrande? Vilken regel säger att det är betydelsefullt? Det är ganska invecklat och nu måste jag hämta min kyrk-oordning för att kolla läget… (står det där?)

  • Emma. Jag tycker läronämnden är väldigt tydlig med att riksdagsbeslutet är en del av bakgrunden till deras yttrande, inte ett argument för deras beslut. Den ändrade äktenskapslagen måste förstås nämnas, eftersom det är den som Svenska kyrkan måste förhålla sig till. Men läronämnden säger uttryckligen att lagstiftningen inte är avgörande för hur kyrkan ska se på saken. Så här skriver de:

   ”Det faktum att riksdagen den 1 maj 2009 infört en könsneutral äktenskapslagstiftning aktualiserar frågan om förhållandet mellan kyrka och stat i luthersk tradition. Inom denna tradition har vi ett stort förtroende för staten, motiverat med att Gud verkar även genom de världsliga ordningarna. Detta innebär dock inte att kyrkan okritiskt ska bejaka alla samhälleliga ordningar. I ett mångkulturellt samhälle innebär det också att kyrkan inte kan förvänta sig att samhället självklart inrättas efter kyrkliga önskemål. Svenska kyrkan måste ständigt på nytt i varje situation självständigt förhålla sig till den aktuella lagstiftningen och aktivt utforma sitt eget handlande i förhållande till denna (jfr motion 2009:34 och 95). Äktenskapets former och konkreta tillämpningar kan variera och i varje tid bör det prövas om dessa är förenliga med Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära.”

   • Knappast är det här förslaget föranlett av en inomkyrklig diskussion. Jag finner det du citerar vara bara s k ”kringsnack”. Som också skrivs i läronämndens yttrande handlar det om en tidspress som ställer exceptionella krav – första sidans mitt – vilken tidspress? Varifrån kom den? Man skriver vidare att det från ett lärobildningsperspektiv varit önskvärt att församlingarna varit delaktiga i högre grad liksom det varit önksvärt med ett tydligt uttryck genom biskopsmöte och ekumenisk konsultationsprocess… det räcker att läronämnden själv konstaterar detta genom detta majoritetsantagna yttrande. Hur kunde de rösta igenom ett yttrande som handlar om något man t o m skriver förberetts på ett otillfredställande sätt? De som reserverat sig tar upp just dessa frågor.
    Det står f ö om läromämnden i KO kap 11 §§ 16-18.

 8. Hapax, här demoniseras inte, men saker ska ju kallas vid dess rätta namn; det är ju ett faktum att en majoritet av läronämnden uttrycker heretiska trosuppfattningar. Det är möjligt att de tror sig följa Gud, men att de inte gör det är ju uppenbart. De måste ju också kunna stå för sina beslut och förklara dem, argumenten som framförs är ju tunnare än tunt..

  • Jonas. Jag skulle också gärna sett en lite mera utförlig argumentation. Läronämnden följer de byråkratiska spelreglerna genom att hänvisa till argumentationen i en mängd tidigare yttranden. Men inte så många har möjlighet att leta fram dem.

   Fast å andra sidan verkar inte så många ha läst ens de argument som läronämnden nämner i sitt nu aktuella yttrande. Debattnivån blir låg när man bara går på de kortfattade mediareferaten.

 9. Hapax, yttrandena har ju legat tillgängliga för alla att läsa och jag tror nog att de flesta intresserade har tagit del av dem, själv har jag också läst dem. Sen kan man ju säga att eftersom att ärkebiskopen står för något i en lärofråga måste det ju vara fel.. tänk om vi kunde haft kvar ärkebiskop emeritus Gunnar Weman i tjänst..det är en biskop det.

  Hursomhelst; ska man sammanfatta argumentationen förnekar man de centrala delarna av Bibeln och kallar de perifera medan de perifera sakerna blir centrala..det är så otroligt låg nivå på det teologiska resonemanget, därför är det obegripligt hur dessa säkert hedervärda personer kan stå bakom det.

 10. Läronämnden behöver inte argumentera för något som redan är beslutat. Inte bryr man sig om Uppenbarelsen, Jesu ord, Bibeln eller Kyrkans Tradition. Nu gäller endast pragmatiska kriterier som man motiverar med sitt vaga kärleksbegrepp.

 11. Reservationerna finns publicerade på nätet. Det är viktigt att alla läser vad det faktiskt står i reservationerna. En del reserverar sig mot själva hanteringen mer än innehållet.
  Att biskoparna skulle ha beslutanderätt i de här frågorna är så befängt att man bara gapar när man ser ett sådant påstående. Kyrkan är en demokratiskt organisation – om nu någon råkat glömma det.
  Sluta tjata om reservationer och oevangeliska beslut. Om man inte vill att samkönade par skall vigas i kyrkan – då får man avsäga sig vigselrätten. Vigselrätten är inte en rättighet, given av Gud, utan en juridiskt bindande handling som samfunden utför på uppdrag av staten.
  Vagt kärleksbegrepp? Det är väl inte vagt när alla har samma rätt till vigsel och jämställs. Dessutom handlar er debatt inte om kärlek utan om sexualitet. Och om det är någon som förtryckt människors sexualitet i århundraden så är det ju kyrkan. När såg ni senast en positiv artikel om sex i Dagen? Eller när skrev prästerik senast om vikten av ett gott sexliv?

 12. Jag instämmer i tolkningen att detta är resultatet 2005 års beslut (om generell välsignelse av partnerskap) + förändrad lagstiftning. De biskopliga reservanterna ägnar sej åt språkvård, men det är inte språkvård de är satta att sköta (i första hand) utan andlig vägledning. Gav de – som jag tolkar saken – upp ALL heternormativitet år 2005 (d.v.s. de gav carte blanche för alla att bilda familj med någon av samma kön, t.o.m. om man faktiskt kan tända på det motsatta) så är det ju så dags att försöka vända skutan på rätt köl nu. Lite grann som de ständiga ”taktiska reträtterna” i Finland för 200 år sedan – till slut hade det gått för långt bakåt för att den svensk/finska armén skulle kunna vända situationen. De fronderande biskoparna nu är lite grann som Sandels vid Pardala by; de kanske motbevisar att ”generaln är vår fegaste man”, men insatsen kommer för sent och är för begränsad i omfattning för att ändra läget i stort. Om nu inte biskoparna väljer att avgå – DET skulle (som Anders Sjöberg påpekade i sin senaste Dagen-krönika) verkligen smälla högt.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: