Läronämnden oenig

Idag offentliggjordes resultatet av Svenska kyrkans läronämndssammanträde i förra veckan. Budbäraren gör ett referat och Kyrkans tidning har en helt annan vinkel. Medan Kyrkans tidning enkelt konstaterar att läronämnden anser att kyrkostyrelsens förslag om ett utvidgad äktenskapsbegrepp är fullt möjligt vid höstens kyrkomöte, så lyfter Budbäraren fram de kraftfulla reservationer som flera av biskoparna gör. Intressant hur olika man kan uppfatta saker. Ska bli spännande att se vad andra, t ex Dagen gör av det hela.

Annons