Motsagda humanister

Idag skriver ett antal framstående kristna intellektuella på DN debatt ett alldeles utmärkt svar på Humanisternas sekulära manifest för en vecka sedan i samma tidning. Enkelt och klart visar de hur det faktiskt är kristna värderingar som format vårt samhället till att bli ett humant, öppet, demokratiskt och vetenskapsbefrämjande samhälle.

För en reflekterande och tänkande människa är det tämligen uppenbart att den kristna tron har spelat en stor och positiv roll i det samhälle som är vårt idag. Precis som artikelförfattarna också skriver finns det naturligtvis gott om exempel på när kristna och andra i kristendomens namn även haft en negativ och ibland destruktiv inverkan på samhället. Det är ändå oemotsägligt så att utan den kristna tron hade inte västerlandet varit det öppna och demokratiska samhälle det trots alla brister ändå är.

Därför är det också viktigt att inte låta Humanisternas historierevisionism få stå oemotsagd. Det behövs fler kristna som både stolt och ödmjukt vågar peka på de goda samhällskvaliteter som kommer ur en kristen människo- och världbild.