TEC vs ACNA

Nu är det alltså definitivt faktum: det finns två anglikanska kyrkosamfund i Nordamerika. Ärkebiskop är vald och vigd till tjänst för Anglican Church in North America (ACNA) vid det stora konventet i Texas, som avslutades igår.

Alldeles oavsett vad som nu händer är detta djupt tragiskt och en plågsam splittring inom Kristi kropp. Och mycket av ansvaret ligger på ledningen för Episkopalkyrkan (TEC) i USA, som alltmer har fjärmat sig från sund och god kristendom. Trots starka protester har man drivit kyrkan i en alltmer liberal och även starkt repressiv riktning, där högkyrkliga och konservativa känt sig alltmer utträngda. Men det måste också sägas att de å sin sida inte heller agerat enbart gudfruktigt, utan periodvis nedlåtit sig åt ett slags självpåtaget martyrskap och självömkan som försvårat samtal och försoning. Det är som bekant aldrig ens fel att två träter.

När dammet så småningom lägger sig får det bli min bön att de två kyrkorna ska kunna hitta tillbaka till en relation där de kan mötas med den uppståndne Frälsaren i centrum. Det måste f ö vara min hållning i alla mänskliga konflikter, där somt faktiskt inte går att göra något åt, annat än frustrerat betrakta hur relationer slits sönder med sår och bitterhet som följd.

Annons

Ark-visning väcker känslor

Den etiopisk-ortodoxe patriarken Abba Paulos är på besök i Vatikanen och lär ha utlovat att Förbundsarken kommer att visas upp för allmänheten inom en snar framtid. Läser man olika referat av uttalandet verkar det dock som om det råder viss förvirring om vad patriarken verkligen har sagt. Det utlovade uttalande som skulle kommit idag kl 14 verkar ha uteblivit helt och hållet (jag har iaf inte kunnat finna något om det på nätet).

Men det är ingen tvekan om att bara tanken på att visa upp den etiopiska kyrkans heligaste föremål väcker djupa känslor hos många etiopier. På den regimkritiska siten Ethiopian Review skräds inte orden, där många inlägg menar att patriarken är alltför nära kopplad till den sittande regeringen (det är regeringen som har tillsatt nuvarande patriark) och därmed enbart en marionett. Att så fullständigt vanhelga arken och därmed den etiopiska kyrkan uppfattas som en kränkning långt kraftigare än angreppen  på demokrati och mänskliga rättigheter. Kanske är det t o m så att det finns oppositionella grupper som ‘droppat’ nyheten för att vända folket mot patriarken och därmed mot regeringen?

Bloggaren New Wineskins skriver tänkvärt om helighet i relation till detta.

Sen tycker jag att det är intressant att nyhetsbyrån Adnkronos lyckats få till såpass grova faktafel i rapporteringen. T ex hävdas det att man för att skydda arken placerat ut kopior av den i en massa kyrkor i Etiopien. Detta är säkerligen en förväxling av den ark-replik ‘Tabot’ som finns i varje etiopisk-ortodox kyrka. ‘Taboten’ är det som konstituerar en etiopisk-ortodox kyrka och den förs i högtidlig procession bl a i samband med dophögtiden Timket. Ingen etiopier skulle däremot få för sig att det är den verkliga arken som finns där; den är i säkert förvar i Axum.