Sänk medelåldern i kyrkoråden

De senaste dagarna har jag fått ett antal uppmaningar på Facebook om att gå med i aktionsgruppen med namnet: ”Sänk medelåldern i kyrkoråden”. Fastän jag har ignorerat alla uppmaningarna, tycker jag att det är en fantastikt bra intention. Jag håller nämligen med till hundra procent. (Att jag inte gått med beror enbart på att jag inte vill gå med i en massa grupper, jag tror man kan göra mycket större verklig nytta på andra sätt.)

Å andra sidan känns det ju som att det knappast är möjligt att höja den (medelåldern alltså), så varje förändring är väl till det yngre kan jag förmoda. (Det där var kanske elakt skrivet, men jag tror nog att det ligger en del sanning i det trots elakheten.)

Hursomhelst återstår nu bara att göra slag i saken. Dessutom är det ju bra om föryngringen kombineras med en vitalisering, dvs att rösta på en grupp som inte bara fyller kyrkoråden med unga människor, utan människor med hjärta för kyrkan, kunskap om vad kyrkan är och en levande tro på Jesus Kristus. Redan nu finns det förstås många sådana människor i kyrkoråden, men jag är helt övertygad om att de kan bli fler! Viktigt alltså att tänka sig för i kyrkovalet till hösten.

Annons