Etiopisk demokrati

En av oppositionens ledargestalter, den tidigare domaren Birtukan Midekssa, har eligt BBC, återarresterats efter ett år i frihet. Hon fänglsades i november 2005 i samband med oroligheterna efter valet i maj samma år. I juli 2007 släpptes hon tillsammans med många andra ledande oppositionella efter invecklade förhandlingar mellan regeringen och oppositionen med en grupp ”äldste” som medlare helt i enlighet med traditionell etiopisk konfliktlösning. Men tydligen har hon genom diverse kontakter med media kommit att stöta sig igen med den sittande regeringen och har därför återarresterats för att avtjäna det livstidsstraff hon dömts till och benådats från. Nu dras nåden tillbaka eftersom hon uttalat sig ofördelaktigt.

För oss etiopienälskare är detta bara ytterligare ett tecken på nödvändigheten i en fortsatt förändring av det etiopiska styrelseskicket. Fortfarande behövs omfattande förbättringar i yttrandefrihet och demokrati. Men kanske har vi ibland haft en alltför stor tilltro till en västerländsk demokratitradition och dess tillämplighet i alla möjliga kulturer. Nog vore det spännande om man i en framtida etiopisk demokrati kunde göra bruk av de gamla traditionerna där ”de äldste” alltjämt har en roll att spela. Exakt vilken officiell funktion dessa skulle ha är nog svårt att sia om, men att de fortfarande är viktiga är det ingen tvekan om.

Annons