Livskraft

I ett kyligt Uppsala håller jag till på ”Livskraft”, ett varmt nyårsläger i EFS regi. ”Se jag gör allting nytt” är temat för hela lägret och 160 ungdomar plus ett stort antal funktionärer är samlade. Det är fantastiskt att se så många unga människor vilja leva nära Jesus och lära känna honom bättre. Inte så sällan drabbas vi väl snarare av nedslående rapporter om våld och kriminalitet när det handlar om ungdomar. Men här finns exempel på något annat.

Imorgon kväll är det min uppgift att predika över ”Jesus, domen och förlåtelsen”. Med viss bävan har jag åtagit mig det uppdraget, men hoppas på Guds nåd och vishet för att kunna göra det så att Jesus får bli synlig i sin kärlek och försoning.

Kyrka och politik

Nog är det lite fascinerande att i tidning efter tidning läsa om hur orimligt det är att de politiska partierna fortfarande hänger sig fast i kyrkopolitiken. Vanligt sunt förnuft helt enkelt.

Problemet för många kyrkotillhöriga är att de inte vet om att det finns alternativ, och riktigt goda sådana. Jag tänker i första hand på Frimodig kyrka, men på lokalplanet kan även POSK vara helt ok, liksom andra lokala grupper.