Antidopbaptism

I de baptistiska frikyrkorna diskuteras huruvida man behöver var troendedöpt eller inte för att vara medlem i församlingen. Det är inte utan viss förundran jag följer den debatten. Om man nu inte anser att troendedopet är så viktigt, utan att även den som är döpt som barn kan vara medlem, kan man då öht kalla sig baptist längre? Då har man ju erkänt att antingen är barndopet också ett dop, eller också att dopet inte är viktigt. Bägge hållningarna verkar märkliga för att kallas baptistiska.

Men om man nu anser att den som inte är troendedöpt kan inte tillhöra församlingen, då borde man väl i ärlighetens namn ta konsekvenserna av det och tydliggöra att då är man heller inte frälst? För om man är frälst och har Guds löfte om att få dela den himmelska glädjen, då borde man väl ändå få tillhöra också den jordiska församlingen?

Allt detta tycker jag visar på att den strikt baptistiska dopsynen inte längre fungerar i nutidens ekumeniska villervalla. Men debatten visar också på vad den aningslösa ekumeniken ställer till med. I sin iver att ”vara sams” har man förbisett de teologiska knäckfrågorna och bekymmerslöst betraktat varandra som syskon, utan att egentligen ha satt sig in i vad det betyder.

Det enda rimliga, tycker jag, är att betrakta ett dop som ett dop, oavsett när i en människas liv det sker. Konsekvensen av det blir dessutom att det faktiskt är viktigt att döpa barn så snart som möjligt. Vi vill ju inte undanhålla barnen den finaste gåvan och den bästa ”evighetsgarantin”. Sen återstår utmaningen att också undervisa och uppmuntran barnen, så att också tron kan växa fram till frälsning och salighet.

Annons

24 svar

 1. En intressant text! Men du menar väl inte, Erik, att du tycker att alla som kan betraktas som döpta och frälsta självklart ska tillhöra din församling? Då har du ju blivit missionare istället för lutheran. (Eller?). Jag tror vi får acceptera att de flesta samfund har kriterier för just samfundstillhörighet (en viss – luthersk eller romersk eller baptistisk – bekännelse) men att vi ändå betraktar varandra som syskon i Herren och hoppas och arbetar för också en synlig återförening redan här på jorden.

  Sen har du ju rätt i det mesta du skriver. Men jag skulle hellre uttrycka saken som att ”tron kan växa” istället för ”tron kan växa fram” i ditt sista stycke. Jag är nämligen inte enig med baptisterna om att små barn inte kan tro (utifrån sina förutsättningar) och att alltså endast dop av äldre är ett ”troendedop”. Jesus talar ju om ”dessa små som tror på mej” och säger ”om ni inte tar emot Guds rike (=tror) som ett barn, kommer ni aldrig dit in.” Barndop vet jag absolut säkert är troendedop, vid vuxendop kan man inte lika säkert veta det (men hoppas, givetvis).

  Glad Lucia!

  • Andreas: Det jag menar är att jag inte förstår hur man kan vara diskvalificerad för församlingsmedlemskap om man är kristen, dvs döpt och tror. Därför hänger dop och församlingstillhörighet ihop, genom dopet blir man medlem i församlingen. Det går inte att hålla isär de två sakerna. Sen kan man naturligtvis vara medlem i alla möjliga kristna församlingar.
   Sedan värjer jag mig för att kalla dop av barn för troendedop främst av anledningen att det inte är tron som gör dopet giltigt, utan Gud själv. Visst tror barn, det är det ingen tvekan om, men det är ändå inte det som gör det rätt att döpa barn (eller vuxna). Det som gör dopet rätt är vattnet och Ordet som i dopet (i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn) renar människan från synden. Det hänger alltså inte på tron, utan på Gud och hans löften. Jesus sa: döp dem och lär dem (Matt 28:19f). Både dop och undervisning behövs för att tron ska ha något slags fast grund.

 2. Intressant att följa dina/era tankar … Jag tror på troendedop och av den anledningen inte på barndop.

  Jag anser att vi som troende som vill hålla fast vid Guds Ord ska acceptera varandra när vi upptäcker varandra som trossyskon. Pga olika bakgrunder kan vi vara bundna i speciella tankar och vi får hjälpa varandra att komma loss mer och mer under livets gång.

  Frälsningens ordning anser jag i enlighet med det jag finner i Ordet: Tro, dop, lärjungaskap!
  Tron är det som är avgörande. Rövaren på korset blev nog inte döpt men blev frälst! För att kunna tro behöver någorlunda förstå guds tankar även om också barn i tidig ålder kan vara mogna att bli döpta. Tycker att man ska pröva detta från fall till fall.

  Den Svenska Baptistsynen har jag alltid tyckt varit märklig. Genom tron blir man frälst och får del av allt i Guds församling, Kristi kropp och blir med i den universella församlingen. Att man för att kunna tillhöra en lokalförsamling dessutom ska vara döpt som inträdeskrav är då en märklig tolkning, även om jag anser att det ska vara den normala vägen. Det kan dock finnas orsaker varför man ska kunna avstå ifrån den ordningen. Om en barndopstroende vill komma med i en baptistisk församling av goda skäl och accepterar att man inte ändrar doppraxis i övrigt borde det vara viktigare att acceptera personen än att avkräva samsyn när det gäller dopet. Man avkräver ju heller inte att ha samma åsikt när det gäller eskatologin? Sen får man acceptera att höra endast troendedopundervisning i alla fall, men vi behöver ju alla acceptera att höra saker när det gäller tron som vi ännu inte förstår oss på eller som vi inte är mogna för? Ett förskolebarn är ju inte mindre del av familjen än nästa vuxna barn i familjen. Alla har sin plats och ska lära sig att acceptera varandra.

  Nyfiken på reaktion!

 3. Erik! Jag är lite okunnig kanske hur ni motiverar barndopet utifrån bibeln. Undervisa gärna lite här… 😉

 4. Erik ska få svara själv men under tiden passar jag på att skicka en länk till en text av Seth Erlandsson. Den är inte en fullständigt uttömmande förklaring på hur luthersk-evangeliska/reformerta/katolska/ortodoxa kyrkor ser på dopet men ändå en ganska bra sammanfattning.

  Klicka för att komma åt SethE_om_dopet.pdf

 5. Simon,
  Jag har läst Erlandssons pdf-fil men känner mig besviken på innehållet! I praktiken ska man tolka en del bibelverser på ett visst sätt för att komma till barndopstankar. Det är precis så liberalteologer brukar gå till väga! Dessutom leder detta automatiskt till att troendedop inte tillämpas – knappast i alla fall! Det betyder att man åsidosätter bibelns instruktioner för att ersätta dem med egna tillämpningar! Jag har svårt att se det på ett annorlunda sätt…

 6. Hej Erik,
  Jag uppskattar din blogg men i denna fråga är ditt resonemang inte riktigt logiskt. Att en baptistisk församling kan tänka sig att låta barndöpta bli medlemmar betyder INTE att de överger tron på det baptistiska dopet som du påstår, utan bara att de respekterar människor som tror på sitt barndop. Den pingstförsamling som det stod om i Dagen kommer att fortsätta att endast undervisa och och praktisera troendedopet, eftersom det är just det som man verkligen tror på, men man kan alltså tänka sig att även barndöpa kan bli medlemmar i församlingen, just därför att man faktiskt betraktar även dessa som frälsta och medborgare i Guds Rike! En mycket bra lösning på oenigheten i fråga om dopet tycker jag. Man har rätt att hålla fast vid sin övertygelse om troendedopet, samtidigt som man bör respektera de som har en annan dopsyn. Din slutkläm om att alla bör döpa sina barn så tidigt som möjligt gillar jag inte, det känns som om nu ska du plötsligt bestämma åt alla föräldrar hur de ska agera. Det är väl ändå upp till varje förälder att ta ställning, det ska inte vara nåt påbud från kyrkan, som det ju tyvärr har varit från svenska kyrkans sida. Förr var man ju tvungen att döpa sina barn, och idag missbrukas barndopet å det grövsta av svenska kyrkan, då man döper barn även till öppet ickekristna föräldrar som aldrig skulle drömma om att sen ta sina barn till kyrkan, utan snarare varnar för dess lära och liv! Är det bra att barndopet används på deta sätt? Jag tycker inte det.

 7. Theodor:

  Nu tror jag väl att ”tolka en del bibelverser på ett visst sätt” är något vi alla sysslar med, alldeles oavsett vilken ”ism” vi identifierar oss med. Däremot kan ju en tolkning vara både dålig och grundlös. För att kunna avgöra detta får vi ju ta hänsyn till om tolkningen verkligen harmonierar med andra delar av skriften, den tidens sammanhang, hur urkyrkan verkar ha sett på saken och om vi har stöd för vår tolkning hos andra kristna. På den sista punkten faller många liberalteologiska tankar. De är nymodigheter som ingen förutom några få sekulariserade kyrkor i det rika väst någonsin har trott på.

  Jag känner inte Seth E alls egentligen, men jag uppfattar honom som en duktig forskare. Eftersom han väl var huvudansvarig för Folkbibelns översättning så får vi nog utgå ifrån att han kan sin grekiska och hebreiska väl. Om du menar att han drar tokiga slutsatser i något fall så tror jag att han tål att kritiseras på de punkterna.

  Visst tillämpas även vuxendop med denna dopsyn, men framförallt då människor kommer till tro i vuxen ålder. För åtminstone några år sedan döpte SvK fler vuxna fler vuxna är frikyrkorna tillsammans varje år.

  Jag är uppvuxen i ett baptistiskt sammanhang och har därför rätt god insikt i vad som skiljer synsätten åt. Jag tänker att den största skillnaden egentligen inte handlar om tidpunkt för dopet, utan snarare om vad man lägger in i dopet, vad det betyder och innebär. Medan baptister i regel menar att dopet är en mänsklig gest och symbolhandling utan någon större innebörd än så, menar de flesta andra kristna att dopet är ett mäktigt handlande av Gud som innebär syndaförlåtelse, död och uppståndelse med Kristus, iklädande av Kristus, pånyttfödelse i vatten och Ande, den helige Andes gåva, inlemmande i Kristi kropps gemenskap, medlemsskap i Guds rike osv. Att sedan baptister bara döper vuxna blir en naturlig konsekvens av deras dopsyn på samma sätt som att barndopet blir relevant med de andra kristnas dopsyn.

  Allt gott

 8. Ja, jag ser det ju som positivt om baptister överger den heretiska synen att ett dop av ett barn som inte kan tro själv inte är giltigt utan istället har en praxis som innebär att alla dop som sker med intention, med vatten och i Faderns, Sonens och den Helige Andes namn är giltiga, även om man för sin egen del inte döper små barn. Samtidigt får ju inte det innebära att förringar dopets betydelse och låter odöpta ta emot nattvarden. Men å andra sidan så finns det ju inget giltigt nattvardsfirande i frikyrkorna (som regel, finns ju något undantag där pastorn är en vigd präst) så då spelar just denna saken mindre roll.

 9. Jag följer denna blogg varje dag och lär mig något
  då och då. Men alla som tävlar om att tro på kristendomen och Jesus har inte samma uppfattning om vad som är viktigt. Den ekumeniska tanken är väl att alla kristna tror på samma Gud. Men för Guds skull tävla inte om vem som tror bäst. Inför vår frälsare är vi alla lika mycket värda eller hur?

 10. Hej Simon!
  När det gäller Erlandsson har jag precis som du skriver stor respekt för honom, därför blev jag besviken att han utifrån ett mera traditionalistiskt sätt närmar sig dopet.

  Precis som du säger anser jag att skriften ska tolka skriften. För att veta hur en vers ska tolkas måste man egentligen känna hela Bibeln för att kunna göra det… Okay, det var väl för mycket begärt men på ett sätt är det nog så! Då tycker jag inte att Erlandsson i dopets fråga håller sig till den principen.

  Det du skriver om baptisternas dopsyn tror jag inte kan vara sant Simon. Flera baptister har gett sitt liv för sin dopsyn under 1800-talet därför att de ansåg att detta troendedop (inte lika med vuxendop!!) är dopet som bibeln lär det. Enligt 1 Petr.3:21 är dopet ett rent samvetes bekännelse till Gud genom Jesu Kristi uppståndelse. Bara det gör klart att det inte kan gälla småbarn.

  Problemet är ju att barndöpare oftast åberopar sig på traditionen även om KK gör det ännu mer utpräglat än SK. Jag tror dock att kristna inte kan föra en meningsfull dialog om vi ska åberopa oss traditioner. Det ska vara bibelns ord som gäller som gemensam grund. Det betyder inte att jag för den delen helt vill avfärda det som de tidiga kristna har skrivit om, men ytterst kan det inte vara grunden att stå på.

  De verserna som barndöpare använder sig utav anser jag får en konstlad tolkning om man ska tolka dem som grund för barndop.

  Samtidigt vill jag ändå visa respekt för dem som med uppriktigt hjärta tror att de ska döpa sina barn och tror att deras eget barndop ska räknas som dop.
  Det är också orsaken att jag håller med Lisa i sin tidigare reaktion på Eriks artikel.

 11. Egentligen tycker jag att jag sagt vad jag menar, men allt detta tal om troendedop frustrerar mig.
  Att någon öht kan ha en så fullständigt sann och ärlig tro att den skulle kunna duga att döpas på är en orimlighet så länge vederbörande inte blivit renad från arvssynden (vilket sker först i dopet). Därför är dopet en nödvändighet för en äkta tro.
  Men för att ge lite mer Bibelskäl till att det är önskvärt att barn blir döpta:
  I det gamla förbundet införlivas (än idag) nyfödda pojkar på den åttonde dagen genom omskärelsen. Dessa spädbarn väljer inte själva om de vill höra till förbundsfolket eller inte.
  När Israels barn går igenom Röda havet från slaveriet till friheten, då är både barn och vuxna med, både starka i tron och tvivlare. Hela folket. Och det är den konkreta vandringen genom havet som räddar dem undan Faraos här – inte den abstrakta tron på Herren.
  Jesus själv tar barnen som förebilder för oss andra (Matt 19:13-15 med paralleller och Matt 18:3 med paralleller) och påminner oss om att Himmelriket hör barnen till. Om det nu är så, vad är det som hindrar att de också får ta emot dopets gåva?
  Följande står i NT om vad dopet är (vilket alltså förvägras barn i en baptistisk tradition):
  Rom 6:4-5 ”Genom dopet har vi dött och blivit begravda med Kristus för att också vi skall leva i ett nytt liv, så som Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. Ty har vi blivit ett med honom genom att dö som han, skall vi också bli förenade med honom genom att uppstå som han.”
  Gal 3:27: ”Är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er Kristus.”
  Tit 3:4-5: ”När Guds, vår frälsares, godhet och kärlek till människorna blev uppenbara, räddade han oss – inte därför att vi gjort några rättfärdiga gärningar, utan därför att han är barmhärtig – och han gjorde det med det bad som återföder och förnyar genom den heliga Anden.”
  Alltså: dopet har med frälsningen att göra och därför är det viktigt att barn får bli döpta. Detta skedde ju även på NT:s tid:
  Apg 16:33b: ”Sedan döptes han själv med hela sin familj.” (förmodligen även inklusive tjänstefolk, dvs vuxna hedningar, som förväntades ha samma tro som sitt husfolk.)
  Nu vet jag naturligtvis att det inte är med avsikt att undanhålla barn frälsningen som baptister undviker att döpa sina barn. De gör det naturligtvis med barnens bästa för ögonen.
  Men det är också just med barnens eviga väl för ögonen som vi (lutheraner, katoliker, ortodoxa, metodister m.fl) skyndar oss att döpa barn som föds till denna jorden – inte för att det är tradition, utan för att frälsningen hänger samman med dopet. Sen måste naturligtvis barnet få lära sig vad dopet och frälsningen är så att det också kan ta emot dopets gåva i tro. Dop och tro hör ihop, men tro är ingen förutsättning för att bli döpt. Däremot är dopet en mycket god förutsättning för att tro.
  För övrigt tycker jag att Erlandssons redogörelse är en god biblisk genomgång till vad dopet är.
  Teodor: Du tycker att Erlandsson tillämpar en ”tolkning” som är långsökt. Vad, mer exakt i hans redogörelse är det som du har svårt med?

 12. Hej

  Ang. baptisters dopsyn så kan du nog ha rätt Teodor. Jag har en känsla av att den med tiden gått allt mer mot att lägga in mer och mer i dopets innebörd. Jag har på senare tid hört flera baptistiska teologer plädera för att dopet inte borde förenklas och förminskas på det sätt som kanske skett ibland även om man står för att endast vuxendopet är giltigt. Jag tycker att det är glädjande och just synen på vad som egentligen sker i dopet borde vara något som de flesta kristna borde kunna enas om eftersom skriften är så tydlig på den punkten.

  Jag tycker nog själv att just 1 Pet 3 är det skriftställe som starkast kan tänkas tala för troendedop. Men skriften innehåller mer text än så och som du säger så är det viktigt att ta hela skriften i beaktande.

  Allt gott

 13. Erik,
  Mycket av dina och mina tankar har med bibelsyn att göra, tror jag. För mig är INTE församlingen en FORTSÄTTNING av Israel. Jag ser dem separat för sig och går olika vägar med Israel och församlingen.
  När det gäller Israel är det ett klart påbud att barnen ska bli omskurna den åttonde dagen. Ingen diskussion om det. På grund av att de tillhörde Israel behövde de bli omskurna.
  När det gäller församlingen är det radikalt annorlunda, anser jag. Den kom inte till förrän på pingstdagen.
  Det du och många tydligen tror är att dopet kom istället för omskärelsen och ni hänvisar då till Kol.2: 11,12 ”I honom blev också ni omskurna, inte med människohand, utan med Kristi omskärelse, då ni avkläddes er syndiga natur 12 och begravdes med honom genom dopet. I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft, han som har uppväckt honom från de döda.” Det antar jag att du tror på utifrån en ritualistisk syn. Gud gör något när vi (präster) utför en kyrklig ritual. Den synen har jag dock svårt med. Jag tror absolut inte att Gud frälser pga någon ritual som vi utför (jo ytterst pga Kristi verk på Golgota, lär ni säga).

  Som sagt tror jag att NT lär oss en annan tanke om församlingen. GT berättar om alla jordiska välsignelser som Gud öser över sitt folk om de lever gudfruktigt och håller Guds bud. Församlingen har inte såna löften utan det står Ef.1 ”Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den HIMMELSKA världens ANDLIGA välsignelse, 4 liksom han innan världens grund blev lagd har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom.”
  NT’s budskap är trons budskap. Jesu tro på Fadern och pga denna tro även vår personliga tro på Jesu försonande verk. Här finns ingen koppling på annat sätt än tro. Med detta säger jag inte barn inte skulle tillhöra Gud. Det tro jag absolut på. Ett barn ska få höra frälsningens budskap som barn och anamma det men först när barnet kan tro personligen ska det gå dopets väg som bekräftelse på själva frälsningen i barnets hjärtat! Det är ju en personlig överlåtelse att lämna världen bakom sig och leva sitt liv med Kristus! Inte av egen kraft utan genom att Guds Ande bor i oss from att vi blev pånyttfödda!

  Jag kan absolut inte tro på en Gud som förkastar ett odöpt barn men tar emot ett döpt barn fast barnet i bägge fall inte kan göra varken till eller från.
  Arvsynd tror jag på i den mån att alla vi som härstammar från Adam har en syndig natur! Vi syndar pga av den inte tvärtom! En babys är syndare men har inte begått någon synd! Men nu håller jag på för länge. Reagera gärna! Gud välsigne er!

 14. Synd att de inte blev någon mer reaktion Theodor. Hade varit intressant att se Eriks eller annans svar här….

 15. Theodor, du blandar ihop saker och ting. Det finns sakrament, tydliga tecken på Guds nåd och ja det kan man säga är ritualer, men när en präst (och inte någon präst som du utan en riktig präst som Erik som i sitt ämbete representerar Jesus Kristus) läser instiftelseorden på Jesu Kristi uppdrag över bröd och vin förvandlas det till Jesu Kropp och blod offrat för att utsläcka dina och mina synders skull, alternativt när han i botens sakrament kan ge syndernas förlåtelse till den som bekänner och ångrar sina synder. När det gäller dopet så är det också en formel som krävs, vatten och i Faderns Sonens och den Helige ande namn, däremot kan vilken kristen som helst döpa. Dopet är en ritual ett sakrament som är precis lika påbjudet som omskärelsen.

  När de gäller odöpta barn och döpta barn så vet vi säkert att det döpta spädbarnet som dör kommer till himlen, vad gäller det odöpta barnet vet vi inte det med säkerhet men nog är det möjligt att Guds nåd är större och att det kommer dit ändå. Men det är inget argument för att inte döpa barnet. Föräldrarnas ställföreträdande tro räcker.

  • Jonas, det är inte föräldrarnas tro det hänger på, utan Guds nåd. Sen är det förstås bra om föräldrarna tror, men det är inte tron som gör dopet verksamt, utan Guds nåd och löften.

 16. Jonas, var i Bibeln finner du orsak till att bara en i dina ögon riktig präst skulle kunna få representera Jesus Kristus? ”Men NI är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni skall förkunna hans härliga gärningar,* han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. 10 Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk, ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. ” skriver Petrus i sitt första brev (kap.2) Ingår inte du där Jonas? Vi är enligt Ordet alla präster och har vi fått en viss mognad så kan vi alla utföra alla uppgifter som behövs! Är inte det viktigare än att låta en kyrkotradition låta bestämma vem som får göra vad?

  Men … detta är ändå inget svar på det skrev tidigare? Alla håller visst med, antar jag väl då…. 😉

 17. Hej Theodor

  Det kanske bara är jag men jag har lite svårt att greppa vad du ville säga med ditt inlägg från julafton. Eller kanske var det att jag hade svårt att koppla ihop det med diskussionen som förts innan. Därav tystnaden.

  Dina tankar om ritualer hängde jag inte riktigt med på heller. Var din poäng att Gud inte frälser ”pga” en ritual? Det tror jag alla kan skriva upp på. Nog måste du väl också bejaka att Gud gett en rad löften som hör samman med dopet (och eftersom det finns praktiska instruktioner kring hur dopet ska gå till så får det väl betecknas vara en ritual)?

  Allt gott

 18. En komplettering…

  Annars tyckte jag att Erlandssons text var en ganska bra utgångspunkt för att undersöka på vilket sätt våra synsätt skiljer sig. Vi vet fortfarande inte vilka slutsatser eller tolkningar du menar är felaktiga, mer än att han ”tolkar bibelverser på ett visst sätt” och det gäller ju oss alla. Menar vi att någon är ute och cyklar hjälper det ju att motivera hur…

  Allt gott

 19. Simon,

  Jag reagerade på Erik den 24e dec. kring arvsynden, och hans syn på något som skulle hända under själva dopakten som jag inte finner belägg för i Skriften. Dessutom försökte jag argumentera att vi under NT-tid inte ska ta över GT-tankar kring omskärelse och tillämpa dem på barn nu som om det vore samma sak som under Israels tid!
  Vi ÄR inte Israel och därav ska vi inte tillämpa Israels bud på Guds församling nu! NT ger klara besked om troendedop, inga om barndop. Att Erlandsson genom lägger bibelns tankar om dop lite gran på hyllan och introducerar en egen teologi om hur dopet kan tillämpas på barn tycker jag i min tur är frustrerande. Den som läser bibeln utan hela den där teologin tror jag aldrig skulle ens komma på tanken att börja döpa barn!

 20. Hej Theodor

  Berätta! Jag förstår att du inte är överrens varken med mig, Erik eller Erlandsson kring tolkningen av de aktuella bibeltexterna, men precisera gärna, nu får vi gissa.

  Och jämförelsen mellan dop och omskärelse får du allt lasta Paulus för…

 21. Ett tillägg:

  ”Egen teologi” är nog fel begrepp för Erlandssons syn med tanke på att han delar den med alla som inte är baptister (vilket ju är en överväldigande majoritet av alla kristna som levat).

  Allt gott

 22. Ett tillägg till:

  Nu var det ju så att den tidiga kyrkan tog till sig apostlarnas undervisning (och senare skriften) och det resulterade bevisligen i att man började döpa barn. Jag tror inte att det går att läsa skriften mer ”o-teologiskt” (varför man nu skulle vilja göra det) än de gjorde. Detta tycker jag är ett av baptismens problem, att det förutsätts att alla alltid haft fel om dopet tills på senmedeltiden någon gång då det ”ursprungliga” dopet uppenbarade sig och vissa fattade rätt det samtliga kristna innan fattat helt fel. Det ger stora trovärdighetsproblem…

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: