Dödshjälp i början eller slutet

Läser på Brännpunkt i dagens SvD en artikel av Socialstyrelsens förre chefsjurist Manólis Nymark i den pågående debatten om dödshjälp. En skarp, klarsynt och skrämmande analys. Dels håller jag med Nymark, samtidigt som jag absolut inte håller med honom.

Att Anders Arborelius utgår ifrån en kristen människosyn är tämligen självklart, tycker jag. På Nymarks resonemang verkar det som om han är förvånad över just detta. Sen är det intressant och klarsynt, tycker jag, av Nymark att ställa abort och dödshjälp i relation till varandra.

Själv tänker jag debatten om dödshjälp snarast lyfter fram de stora problemen med den gällande abortlagstiftningen. Slutsatsen borde, enligt mig, bli att också abortlagstiftningen behöver ändras, inte att vi pga den kan inför dödshjälp. För precis som Nymark, om än raljerande, skriver är livet en helig gåva från Gud. Vi människor har inte rätt, vare sig vi vill eller inte, att avsluta det liv som Gud skapat.

Annons