Slutröstat i GP

Nu verkar det alltså som om GP avslutat röstningen om könsneutral äktenskapslagstiftning. Dock utan att redovisa något slutligt resultat. Fast det var ju intressant så länge det varade. 😉

Nog blir man nyfiken om det beror på att frågan inte längre anses ha något allmänintresse, eller om resultatet blev så långt ifrån vad svenskarna ”egentligen” tycker, eller om GP:s server kanske inte klarar av att hantera över 15.000 svar, eller om det möjligen utövades påtryckningar från något håll om att avsluta det hela? Ja, man kan ju alltid fundera.

Annons