Lysande Elisabeth!

Så här ett dygn i efterhand ser jag på Aktuellts inslag om äktenskapslagstiftningen. Dagens chefredaktör Elisabeth Sandlund och prästen Ann-Louise Eriksson ställdes mot varandra och jag kokar inombords. Eriksson uttalar sig med ”vi” i Svenska kyrkan, som om inte Elisabeth tillhörde kyrkan. Naturligtvis vet hon om att det finns många som står för andra åsikter än vad hon själv gör. Hon är smart nog att också säga ”vi” har ett ansvar hur vi hanterar frågorna, men samtidigt drar hon sig inte för att i eftersnacket anklaga Sandlund för att hota!

Sen är det intressant att Eriksson rätt snart tycker det hela börjar bli besvärande, och då påpekar hon att hon gärna vill gå hem. Tragiskt.

Men Elisabeth Sandlund är lysande som vanligt. Sakligt och koncist redogör hon för sin kristna syn på äktenskapet och lyfter upp de problem som oundvikligen kommer att dyka upp i den inomkyrkliga debatten, vilket Eriksson inte öht vill samtala om.