Äktenskap i skymundan

En fråga som hamnat i skymundan både i Sverige och i det amerikanska presidentvalet är den om äktenskapet ska vara en institution reserverat för relationen kvinna-man.

Här i Sverige kommer det ena förvirrade förslaget efter det andra, lagom för att döljas av tumultet med USA-valet. Vi kommer därför förmodligen att få en lagstiftning som dels bryter sönder äktenskapets specifika funktion som samhällets minsta sociala beståndsdel och som skydd för våra minsta medborgare, både de ännu inte födda och de nyligen födda, dels öppnar för att Svenska kyrkans av partipolitik ockuperade kyrkomöte ska ges möjlighet att ytterligare särbehandla och trakassera de präster som för sitt samvetes skull inte kan tänka sig att viga enkönade par. Vad detta får för konsekvenser för den sittande alliansregeringens möjligheter att sitta kvar får väl visa sig med tiden. Klart är iaf att kd:s Göran Hägglund uttrycker en rätt stor portion besvikelse på Brännpunkt i dagens SvD.

I USA å andra sidan har de folkomröstningar som hållits i samband med presidentvalet gått i motsatt riktning, nämligen att medborgarna beslutat att äktenskapet ska vara reserverat just för relationen kvinna-man i inte mindre än tre delstater: Kalifornien, Florida och Arizona. I Kaliforniens fall är det mest förvånande, eftersom delstatens domstolar helt nyligen slagit fast att också enkönade par ska kunna gifta sig. Men detta förändras alltså nu i och med folkomröstningen. Lite ironiskt också att detta sker i en delstat med starkt stöd för demokraterna och Obama, som ju uppfattats som en gayvänlig presidentkandidat.

Ja, det är en förvirrad situation. Jag gläder mig iaf över Dagens frimodiga sätt att hantera frågan och den enkät som riksdagsmännen, om än motvilligt, förväntas besvara. Heja Dagen med Elisabeth Sandlund i spetsen!

Annonser

23 svar

 1. Dessvärre finns det mycket som talar för att du har helt rätt när det gäller konsekvenserna av den kommande lagändringen.

  Tillåt mig ändå att fundera ett steg vidare i konstruktiv anda.

  Eftersom den svenska staten nu är i full färd med att i sann orwellsk nyspråksanda omdefiniera begreppet äktenskap, borde de kristna samfundens naturliga reaktion vara att återerövra begreppet genom att i alla kyrkliga skrifter använda ett helt nytt ord, som definierar just det som kyrkan i alla tider menat med äktenskap, dvs det av Gud välsignade förbundet mellan man och kvinna.

  Det är ett faktum att språket förändras med tiden. För det mesta genom glidningar i det vardagliga språkbruket, men ibland genom mer drastiska ingripanden av detta slag. Kyrkan har alltid en viktig uppgift i att anpassa sitt språk i takt med dessa förändringar, för begriplighet och tydlighet. Nya översättningar av Bibel och kyrkliga skrifter behövs regelbundet, för att kyrkan ska kunna upplevas relevant för samtidens människor.

  Den uppkomna situationen är inget undantag från detta. I det svenska språket kommer ordet äktenskap snart att ge andra associationer än det som de (flesta) kristna samfunden menar. Det är i detta läge kyrkan måste se över sitt språk för att bli tydligare och undvika missförstånd.

  Jag inser förstås att en politiskt ockuperad kyrka aldrig kommer att välja en sådan väg. Men jag vill ändå understryka att det kristna begreppet äktenskap inte nödvändigtvis måste stavas just så som det gör idag.

 2. Vidare är det lätt att utifrån resultatet av Dagens enkät dra slutsatser om vilka av våra riksdagspartier som värnar om religionsfriheten, och vilka som tvärtom vill ha statlig styrning av kristenheten.

  Siffrorna är glasklara. Ta konsekvenserna och rösta därefter i kommande val.

 3. Talade med info Svenska Kyrkan i dag.
  Frågade hur det kom sig att det föreslås väjningsrätt för präster när det gäller en viktig tosfråga – vigselceremoni. Är inte Svenska Kyrkan stramare än så – eller är det helt enkelt så att de egentligen inte är ense mellan politikerna i Kyrkomötet och prästerskapet? Svenska Kyrkan är inte klara på att de är en fri kyrka!
  Räddningen är kanske som sägs härovan. Skapa ett nytt begrepp.

 4. Vad menar du med ”bryter sönder äktenskapets specifika funktion som samhällets minsta sociala beståndsdel och som skydd för våra minsta medborgare”, du anser alltså inte att homosexuella kan skydda barn och inte heller att homosexuella kan vara en beståndsdel av samhället?
  Du kanske tillhör dem som vill exkludera homosexuella från samhället, på 30-40-talet gjordes det i koncentrationsläger, är det något liknande du har tänkt dig eller hur tänker du? Det vore intressant om du kan utveckla dina tankar.

 5. MK: Om du inte kände till det kan jag upplysa dig om att det endast i den sexuella föreningen mellan en kvinna och en man kan uppstå nytt liv. Nytt liv är skört, speciellt i början, dvs ofödda och nyfödda barn är extremt sårbara och därmed skyddsbehövande individer. Därför finns äktenskapet, med sina bindande löften om trohet och kärlek. För barnens skull och samhällets bestående.
  Nu förytligas äktenskapet till att handla om en romantisk fernissa för att bekräfta två människor i deras självcentrering och egenkärlek. Äktenskapet är något annat, nämligen för barnens bästa och därmed samhällets välstånd. Homosexuella kan naturligtvis vara lika goda och ansvarstagande, men de kan omöjligen få egna barn med sin partner. Homosexuella är precis lika goda (och lika onda) som alla andra människor, men en homosexuell relation är per definition något annat än en heterosexuell relation. Därför behövs två olika begrepp, äktenskap och partnerskap.

 6. Jag anser att det är skillnad på äktenskap och partnerskap och att äktenskapet är kopplat parets (tänkta) förmåga till reproduktion. Det har däremot inte så mycket med kärleken mellan paret att göra, utan är mer en juridisk form för ett projekt i livets tjänst.

  Av den anledningen anser jag att det är partnerskapet som ska göras könsneutralt. Dvs att det blir samlevnadsformen också för heterosexuella i icke-fertil ålder.

  Hur är det Erik? Viger du 75-årigar? Kan man inte om dem säga samma sak som du skriver om det jag underförstått rör homosexuella:

  ”Nu förytligas äktenskapet till att handla om en romantisk fernissa för att bekräfta två människor i deras självcentrering och egenkärlek. ”

 7. Pelle: Du har rätt, det borde vara partnerskapets om görs könsneutralt, inte äktenskapet. Angående det 75-åriga paret handlar det också om att kvinna-man-relationen återspeglar något av Guds ursprungstanke om att mannen och kvinnan tillsammans utgör en helhet, på ett sätt som en enkönad relation inte gör.

 8. Homosexuella par kan ju få barn – insemination, adoption – och *får* de facto barn. Om nu äktenskapet är så himla viktigt för att skydda barnen är det väl utmärkt att alla föräldrapar får möjlighet att gifta sig?

  Tycker du förresten att infertila par ska få gifta sig?

 9. Ang guds ursprungstanke måste den ju ha varit att enbart syskon får gifta sig med varandra. Stödjer du det alltså?

 10. Tillåter mig konstatera att vissa sänker sig till en synnerligen låg intellektuell nivå i den här debatten.

  Hur vore det att komma med lite egna sakliga argument istället för att förlöjliga den som är av annan uppfattning?

 11. Angående det med infertila och pensionärer, om de ska få gifta sig, se vad jag skrev om det i tråden om Elisabeth Sandlund. Jag håller med HH om att debatten håller väl låg nivå.

 12. Jonas, men om jag förstår din argumentation så kan det alltså vara OK för två personer att ingå äktenskap trots att de vet att de aldrig kommer att kunna få egna biologiska barn. Det kan ändå bli ett fullgott äktenskap.

  Så själva den faktorn kan ju faktiskt inte vara ett argument mot homosexuella äktenskap. Det går ju att ha utmärkta äktenskap utan barn.

  Jag har överhuvudtaget väldigt svårt att förstå det här mumlandet om ”men tänk på barnen”, där man aldrig förklarar sina resonemang rakt ut, utan bara antyder och hummar.

  Som inlägget av Prästerik ovan som säger ”[…] bryter sönder äktenskapets specifika funktion som samhällets minsta sociala beståndsdel och som skydd för våra minsta medborgare, både de ännu inte födda och de nyligen födda”. På vilket sätt skulle möjligheten för homosexuella att gifta sig ”bryta sönder” skyddet för barnen? Exakt vilket skydd pratar vi om?

  Skulle heterosexuella föräldrar plötsligt inte längre kunna ta hand om sina barn om andra, homosexuella, par får gifta sig?

  Eller är faran att de homosexuella paren i ännu större utsträckning skaffar barn om de får gifta sig? Och skulle homosexuella par generellt sett vara sämre på att ta hand om sina barn?

  Eller pratar vi om nån helt annan fara?

  Och i just det här sammanhanget köper jag inga bibelord som argument. Den högst profana frågan jag vill ha ett konkret svar på är ”varför skulle homosexuella äktenskap vara dåliga för barnen?”.

 13. […] ”Här i Sverige kommer det ena förvirrade förslaget efter det andra, lagom för att döljas av tumultet med USA-valet. Vi kommer därför förmodligen att få en lagstiftning som dels bryter sönder äktenskapets specifika funktion som samhällets minsta sociala beståndsdel och som skydd för våra minsta medborgare, både de ännu inte födda och de nyligen födda, dels öppnar för att Svenska kyrkans av partipolitik ockuperade kyrkomöte ska ges möjlighet att ytterligare särbehandla och trakassera de präster som för sitt samvetes skull inte kan tänka sig att viga enkönade par.” Bloggaren Prästerik […]

 14. Låg nivå? Det brukar man säga när man inte kan svara riktigt. Och så kom jag på att jag visst lagt ett inlägg lite fel. Så nu kommer det här:

  Känner ni igen nedanstående argument?

  They began to define and label all of those relationships (even longstanding, deeply committed ones) as illicit sex rather than marriage.

  they insisted that same sex marriage was contrary to God’s will, and

  They declared, over and over again, that same sex marriage was somehow “unnatural.”

  Jag har roat mig med att byta ut de ursprungliga orden som var interracial mot same sex. Att någon idag använder samma argument mot homosexuella som mot färgade är talande.

 15. Det enkla faktumet är att man och man eller kvinna och kvinna inte kan få barn tillsammans överhuvudtaget. Om äktenskapet säger Jesus Kristus följande:

  ”Han svarade: ”Har ni inte läst att Skaparen från början gjorde dem till man och kvinna?” Och han fortsatte: ”Därför skall en man lämna sin far och sin mor för att leva med sin hustru, och de två skall bli ett. De är inte längre två utan ett. Vad Gud har fogat samman får människan alltså inte skilja åt.” (Matt 19:4-6)

 16. Anders vad man har sagt om svarta har inget med saken att göra.

 17. Jonas, var det där ett svar på min fråga? I så fall är jag rädd att jag inte riktigt förstår det. Kan vi ta det igen?

  Varför – i rationella, objektiva termer – skulle homosexuella äktenskap vara dåliga för barnen?

 18. Jonas, ser du inte att det är samma argument? Exakt samma ord användes den gången. Och vad är det som säger att du idag inte är ute och cyklar lika mycket i debatten som de som skrev det var den gången? Eftertanke, eftertanke, eftertanke – parat med en liten gnutta logiskt tänkande.

 19. Nixon, tack för ditt strålande inlägg. Och problemet på den här sidan är ju att några svar får vi aldrig. Istället slår man oss i huvudet med bibelcitat som man tolkar och kokar ihop lite som man vill. Jonas använder uttrycket ”leva med” svepande och likställer det med äktenskap. Var i bibeln står det att mannen och kvinnan skall gifta sig? Alltså ingå äktenskap?

 20. Anders: Matt 19:5 samt Mark 10:7.

  Jag skulle inte säga att bibelcitaten tolkas ”lite som man vill”. Den världsomspännande kyrkan har haft precis samma syn och samma tolkning i snart 2000 år. Däremot passar ditt uttryck ganska bra in på vissa krympande, marginaliserade, liberala kyrkor i det rika väst på 1900-talet.

  Allt gott

 21. Simon W, min fråga kvarstår: var i bibeln står att mannen och kvinnan skall gifta sig och ingå äktenskap? I de bibelcitat du hänvisar till står att de skall leva tillsammans. Det står inte ett ord om vigsel och/eller äktenskap.

  Jag hittade ordet äktenskap några gånger i bibeln, till exempel:
  Om en man har tagit sig en hustru och varit tillsammans med henne och sedan finner något motbjudande hos henne och inte vill ha henne, skriver ett skilsmässobrev, överlämnar det och låter henne gå.
  Hur skall jag tolka det?

  Att man skulle haft samma syn och samma tolkning i snart 2000 år är något som man ofta hör, men det visar mest på mångas historielöshet. Det var först efter medeltiden som kyrkan tog över giftermålet. Fram tills dess var trolovningen den tidpunkt då man var tillsammans och därmed fick lov att ha sex (med varandra). Så om man ser krasst till antal år så borde 1500 års tradition smälla högre än ynkliga 500. Och därmed är vi av med problemet. Låt alla trolova sig. Avskaffa äktenskapet! 🙂

 22. Hej Anders

  Kyrkans syn på vad äktenskapet utgör har du just i de verser jag nämnde: mannen och kvinnan lämnar sin släkt för att leva med varandra. I och med den sexuella föreningen är de av Gud sammanfogade till ett och deras förhållande är till sin natur officiellt. Det, menar nog jag, är det den kristna kyrkan just nu, i Sverige, kallar för äktenskap. Vilket ord som används för att beskriva detta är inte särskilt viktigt tänker jag i alla fall . Fast det är ju praktiskt om vi alla menar samma. Jag tror inte att kyrkan har något principiellt problem med att avskaffa äktenskapet. Det är väl också till viss del tanken med förslaget kd lade fram häromsistens och som många kyrkliga förespråkar?

  Vad det gäller GTs renhetslagar och deras aktualitet för t.ex. hedningar under det fullbordade nya förbundet så gäller samma sak här: frågan har varit mer eller mindre avgjord i snart 2000 år. Och det finns massor skrivet om det genom historien. Det är en bra utgångspunkt om man är intresserad.

  Allt gott

 23. Jag blir bara förvirrad. För om man tar bort vigselrätten för kyrkor och samfund och inför civiläktenskap (som t ex Spanien och Belgien) – då heter det fortfarande äktenskap.
  I kyrkorna kan man fortsätta viga, men man kan icke ingå äktenskap.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: