Äktenskap i skymundan

En fråga som hamnat i skymundan både i Sverige och i det amerikanska presidentvalet är den om äktenskapet ska vara en institution reserverat för relationen kvinna-man.

Här i Sverige kommer det ena förvirrade förslaget efter det andra, lagom för att döljas av tumultet med USA-valet. Vi kommer därför förmodligen att få en lagstiftning som dels bryter sönder äktenskapets specifika funktion som samhällets minsta sociala beståndsdel och som skydd för våra minsta medborgare, både de ännu inte födda och de nyligen födda, dels öppnar för att Svenska kyrkans av partipolitik ockuperade kyrkomöte ska ges möjlighet att ytterligare särbehandla och trakassera de präster som för sitt samvetes skull inte kan tänka sig att viga enkönade par. Vad detta får för konsekvenser för den sittande alliansregeringens möjligheter att sitta kvar får väl visa sig med tiden. Klart är iaf att kd:s Göran Hägglund uttrycker en rätt stor portion besvikelse på Brännpunkt i dagens SvD.

I USA å andra sidan har de folkomröstningar som hållits i samband med presidentvalet gått i motsatt riktning, nämligen att medborgarna beslutat att äktenskapet ska vara reserverat just för relationen kvinna-man i inte mindre än tre delstater: Kalifornien, Florida och Arizona. I Kaliforniens fall är det mest förvånande, eftersom delstatens domstolar helt nyligen slagit fast att också enkönade par ska kunna gifta sig. Men detta förändras alltså nu i och med folkomröstningen. Lite ironiskt också att detta sker i en delstat med starkt stöd för demokraterna och Obama, som ju uppfattats som en gayvänlig presidentkandidat.

Ja, det är en förvirrad situation. Jag gläder mig iaf över Dagens frimodiga sätt att hantera frågan och den enkät som riksdagsmännen, om än motvilligt, förväntas besvara. Heja Dagen med Elisabeth Sandlund i spetsen!

Annons