Så dags att gå ur kyrkan

Jag ser bland sökorden för Prästeriks blogg att det fortfarande efter månadsskiftet finns de söker på orden ”gå ur kyrkan”. Nu är det så dags kan man väl säga, i alla fall om man vill spara några kronor på att slippa undan kyrkoavgiften. Det är ju 1 november som är brytdatumet. Har man inte gått ur Svenska kyrkan senast i fredags, då får man vackert betala sin kyrkoavgift för ett år till. Men det kanske finns andra skäl till utträde än bara rent ekonomiska, vad vet jag?

Hägglund backas upp

Idag får Göran Hägglund uppbackning av företrädare för både ateism och kristenhet på Brännpunkt i SvD. Svenska kyrkans företrädare lyser dock med sin frånvaro. Sv kyrkan är ju det kristna samfund som rymmer det största stödet för en könsneutral äktenskapslagstiftning med bibehållen kyrkvigsel. I den politiska ledningen i Sv kyrkan finns en klar majoritet för, även om man svävar något på målet, eftersom man inser att det skulle klyva kyrkan.

Därför kan inte Sv kyrkans ledning ställa upp på det förslag Hägglund nu presenterat, det skulle ju frånta ytterligare en viktig markör på att Sv kyrkan fortfarande är något slags statskyrka. Här är det de nostalgiska argumenten som slår till.

Men som man bäddar får man ligga. Hade Sv kyrkan varit tydligare med att visa på det omöjliga i att kalla enkönade relationer för äktenskap, då hade det möjligen gått att rädda äktenskapet med kyrkvigsel och allt. Men inte nu, när man först öppnat för välsignelse av partnerskap och sedan antytt att många gärna skulle vilja förrätta också enkönade vigslar inom Sv kyrkan. Nu är loppet kört och vi får finna oss i att det nuvarande förslaget är det minst dåliga.

Återstår att återkristna Sverige med evangeliet om Jesus Kristus. Sverige har på nytt blivit ett missionsland, där lagstiftning och samhälle i allt mindre grad bygger på den kristna tron. Undrar bara när Sv kyrkans ledning ska upptäcka det…