(kd) släpper kyrkvigseln

Istället för att låta sig köras över kom idag Göran Hägglund med (kd):s äktenskapskompromiss. Ett sorgligt faktum, tycker jag, även om jag förstår att det handlar om realpolitik, att (kd) inte törs säga rakt ut det 30% av befolkningen trots allt tycker: äktenskap är för relationen kvinna-man, punkt slut.

Kanske är det trots allt ett gott kompromissförslag. Att kyrkorna inte längre får registrera samlevnad ska i och för sig bli skönt. Problemet är dock inte ur världen för det. Istället ska ju kyrkan ta hänsyn till att välsigna alla tänkbara varianter av samlevnad. Som upplagt för nya uppslitande bråk, åtminstone i Svenska kyrkan.

Nu är väl Hägglunds förslag inget annat än ett förslag. Vi får väl se vad det blir av det hela. Frågan är så pass känslig att det är svårt att förutse vilka reaktioner som kan komma från diverse olika håll.