Urvattnat dop

Nog för att man kan ta ut svängarna, men nu tycker jag allt att KG Larsson går väl långt. Möjligen har han blivit missförstådd av reportern (jag hoppas det), men det verkar ändå som om han menar att dopet i vatten har underordnad betydelse för att vara kristen.

Skulle vilja citera Luther i Lilla katekesen:
Vad är dopet?
Dopet är inte blott vatten, utan vatten som är helgat genom Guds befallning och förbundet med hans ord.

Vilket nytta medför dopet?
Dopet ger oss syndernas förlåtelse, räddar oss från döden och djävulen och ger evig salighet åt alla dem som tror på Guds ord och löften.

Hur kan vatten åstadkomma en så kraftig verkan?
Vattnet åstadkommer det förvisso inte utan Guds ord, som är förbundet med vattnet, samt tron, som förtröstar på det med vattnet förenade ordet; ty utan Guds ord är det bara vatten och inget dop, men med Guds ord är det ett dop. Det betyder: Ett nåderikt livets vatten och ett bad till ny födelse i den helige Ande, såsom aposteln Paulus säger till Titus i det tredje kapitlet:
”när Guds, vår frälsares, godhet och kärlek till människorna blev uppenbara räddade han oss – inte därför att vi gjort några rättfärdiga gärningar utan därför att han är barmhärtig – och han gjorde det med det bad som återföder och förnyar genom den heliga anden. Genom Jesus Kristus, vår frälsare, har han låtit Anden strömma över oss, för att vi genom Guds nåd skall bli rättfärdiga och, så som det är vårt hopp, vinna evigt liv. Det är ett ord att lita på.”

Att Petrus skulle tycka vattnet var oviktigt är nonsens. Hans fråga i Apg 10:47 i Cornelius hus: ”Vem kan hindra att de blir döpta med vatten, när de har tagit emot den helig anden alldeles som vi?” har naturligtvis med uppfattningen att evangeliet bara var avsett för judarna att göra. Men där blev Petrus överbevisad; t o m hedningarna fick ta emot den Helige Ande. Då fanns inte längre något som hindrade att de fick del i dopet i den treenige Gudens namn, dvs det i vatten.

Larssons nya lära om dopet lutar som jag uppfattar det åt ett nygnostiskt och mycket postmodernt tänkande, nämligen att kroppen och det fysiska inte har någon betydelse. Men då har det heller ingen betydelse att Jesus blev människokropp och dog vår död och uppstod till nytt liv.

Paulus skriver i 1 Kor 15:17-20: ”Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös, och ni är ännu kvar i era synder. Då är också de som har avlidit i tron på Kristus förlorade. Gäller vårt hopp till Kristus bara detta livet, då är vi de mest ömkansvärda bland människor. Men nu har Kristus uppstått från de döda, som den förste av de avlidna.”

Nog behövs dopet i den Helige Ande, men Gud har gett oss dopet i vatten till syndernas förlåtelse, evigt liv och barnaskap hos Gud, för var och en som tror. Låt oss hålla oss till den sanningen och inte lorta bort Guds frälsning bara för att dop i vatten verkar krångligt eller otidsenligt.

Annons