Fortsatt vift…

De sex prästerna i Liverpool har idag sammanträffat med en anglikansk biskop och fortsatt sitt tankearbete. Viktiga frågor för kyrkans framtid har dryftats.

Vad är diakoni och hur ska Svenska kyrkan kunna hitta goda strategier och former för mission? är bara två exempel. Men förstås också, om det har något betydelse öht. Det senare är dock knappast min sak att avgöra. Jag kan bara göra det jag tror är rätt och i enlighet med min kallelse.

Annons