Är det kanske Anden?

Vad är det egentligen som skiljer en vanlig ordinär gudstjänst och en sån där alldeles speciell, andemättad där Guds närvaro är så påtaglig att tiden stannar? Och hur når man dit? Är det metoderna, eller är det deltagarnas förväntan, är det förberedelserna i bön eller är något annat?

Dessa och en del andra frågor hann vi snudda vid under vårt dygn på Sandvikengården. Sörbykyrkans arbetslag har nämligen tillbringat tiden sedan i går morse tillsammans i västra Värmland med att lära känna varandra bättre, inte bara till namn och personliga egenskaper, utan lite mer på djupet.

Kom vi fram till något svar? Nja, kanske inte till något enkelt definitivt svar, men några tankar som närmar sig i alla fall. Att det har med den Helige Ande är tämligen uppenbart och Anden gör, som bekant, som den vill. Men kanske är Anden oftare närvarande än vad vi tror. Kanske handlar det om att våga och vilja ta till sig det faktum att den Helige Ande alltid finns vid vår sida.