Nyordning

Jag har börjat ett nytt liv! Borta är tiden då skrivbordet var fullt att diverse, viktiga och oviktiga papper och en hel massa andra saker i en enda röra. Sedan några veckor är det ordning och reda som gäller, allt på sin plats och i prioritetsordning. Inkorgen längst till höger, därefter de korta projekten, de mer långsiktiga och längst bort till vänster sånt som ska arkiveras vid lägligt tillfälle.

Jag har begåvats med PEP! (Personligt effektivitetsprogram) Och hittills har det faktiskt fungerat, hör och häpna! För en månad sedan inföll den första kursdagen med PEP och idag den andra. Då handlade det om ordningen på det fysiska skrivbordet, idag om datorns och mejlens dito. Riktigt matnyttigt. Och faktiskt kul. Plötsligt känns det som tidigare verkade oöverstigligt någotsånär överblickbart och överkomligt.

Annons