Diskriminerade präster

Elisabeth Sandlund, chefredaktör på Dagen, skriver klokt om det pågående firandet av att prästämbetet i Svenska kyrkan öppnades för kvinnor för precis 50 år sedan. Nog finns det anledning att fira, men också att dra lärdom av historien.

Att det förekommer diskriminering är ett sorgligt faktum och att det fortfarande drabbar kvinnliga präster är naturligtvis illa. Men är kvinnliga präster mer diskriminerade än kvinnor i allmänhet? Jag kan inte påminna mig ha sett någon sådan jämförelse, men min gissning är att kvinnliga präster är diskriminerade framför allt för att de är kvinnor, inte för att de är präster. Spelar det någon roll tänker någon, diskriminering som diskriminering? Men jag tror att det spelar roll.

För i så fall diskrimineras kvinnliga präster inte i första hand av sk kvinnoprästmotståndare, utan av människor i största allmänhet, män och kvinnor, vi alla som lever i ett samhälle som trots sin världsledande jämställdhet ändå har förutfattade meningar om manligt och kvinnligt. Det är nämligen så att också de manliga präster som är sk kvinnoprästmotståndare är diskriminerade: de misstänkliggörs och baktalas, de förvägras sökta tjänster, trots jämnbördiga eller bättre meriter och i det pågående jubileet är det lätt att få för sig att det är dessa ”svartrockar” som är den främsta orsaken till att kvinnliga präster diskrimineras och kränks. Det sistnämna faller förstås på sin egen orimlighet. Så många är de nämligen inte att de kan få så mycket som 60 procent av de kvinnliga prästerna att känna sig negativt särbehandlade.

Nej, diskrimineringen behöver vi gemensamt hjälpas åt att komma till rätta med. Det är därför knappast någon lösning att utmåla de sk kvinnoprästmotståndarna som den huvudsakliga källan till diskrimineringen av kvinnliga präster. Det är snarast kontraproduktivt eftersom det lurar oss att tro att problemet bara ligger där. Diskrimineringen klarar nämligen vi vanliga människor av på ett skrämmande effektivt sätt helt utan deras inblandning. Risken med att utmåla kvinnoprästmotståndarna som orsaken till diskrimineringen är ju att vi blir blinda för all den diskriminering med annan avsändare som rimligen står för lejonparten av den faktiska diskrimineringen.

F ö är jag säker på att de allra flesta manliga präster, oavsett teologisk ståndpunkt angående prästämbetet, vi motverka diskriminering av kvinnor, oavsett kvinnorna är präster eller inte.

Annons